Vergoeding ziekenvervoer met (rolstoel)taxi

Moet u voor een behandeling reizen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan heeft u misschien recht op vergoeding van de kosten van dit zogenaamde 'zittend ziekenvervoer'. Ook als u met een taxi gaat. Of een rolstoeltaxi.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van maximaal € 111 per kalenderjaar)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  bij bepaalde medische indicaties: maximaal € 0,85 per km (minus eigen bijdrage van maximaal € 111 per kalenderjaar)

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van maximaal € 111 per kalenderjaar)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  bij bepaalde medische indicaties: maximaal € 0,85 per km (minus eigen bijdrage van maximaal € 111 per kalenderjaar)

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van maximaal € 111 per kalenderjaar)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 100% van de rekening tot maximaal 100% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor taxivervoer: belangrijk om te weten

 • Wanneer heb ik recht op een vergoeding voor een ziekenvervoer met een taxi?

  U heeft recht op vergoeding van de kosten als u:

  • voor nierdialyse naar het ziekenhuis of naar een dialysecentrum moet.
  • geriatrische revalidatiezorg nodig heeft.
  • oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie krijgt.
  • naar consulten, onderzoeken en controles moet die een noodzakelijk onderdeel van de behandeling zijn. Bijvoorbeeld als u nierdialyses, oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt. Of een langdurige ziekte of aandoening hebt en voor langere tijd vervoer moet gebruiken dat voor onredelijk hoge kosten zorgt.
  • permanent gebonden bent aan een rolstoel.
  • door uw permanent beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding ergens kunt komen.
  • intensieve kindzorg moet begeleiden.
  • in aanmerking komt voor de hardheidsclausule, omdat u voor langere tijd ziekenvervoer nodig heeft.
 • Heb ik toestemming nodig voor een vergoeding voor ziekenvervoer?

  U heeft voor de vergoeding voor vervoer altijd vooraf toestemming nodig van Menzis. 

  Die toestemming vraagt u makkelijk aan met het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. Wilt u een vergoeding van de vervoerskosten bij nierdialyse, chemotherapie of radiotherapie? Dan kunt u ook telefonisch toestemming vragen. Bel de Servicelijn Vervoer op het telefoonnummer 0317 49 20 51.

  Als Menzis toestemming geeft voor een vergoeding, dan is deze vergoeding voor een reisafstand van maximaal 200 kilometer heen en 200 kilometer terug. Is de reis langer, dan moet u voor vergoeding van die extra kilometers eerst vooraf toestemming vragen aan Menzis.

  Heeft u geen toestemming gekregen? Soms kunt u gebruikmaken van alternatieven. Lees hierover meer in de brochure over ziekenvervoer.

  Let op: voor het declareren van kosten voor ziekenvervoer gebruikt u het declaratieformulier vervoer. Deze vindt u onder aan deze pagina.

 • Wat krijg ik wel en wat niet vergoed?

  Als Menzis toestemming geeft voor een vergoeding van reiskosten, dan is deze vergoeding voor een reisafstand van maximaal 200 kilometer heen en 200 kilometer terug. Is de reis langer? Dan moet u voor vergoeding van die extra kilometers eerst vooraf toestemming vragen aan Menzis. 

  De vergoeding geldt vanaf de 1e behandeldatum. Vervoer naar consulten, onderzoeken en controles die plaats hebben gevonden vóór de 1e behandeling, worden niet vergoed.

  Heeft u 3 of meer dagen ziekenvervoer achter elkaar nodig, dan kunt u de vergoeding voor het vervoer gebruiken voor logeerkosten. U krijgt dan maximaal €75 per nacht vergoed. Deze vergoeding vervangt de vergoeding voor de kosten van vervoer. De rit naar de 1e afspraak en de rit naar huis worden wel vergoed.

 • Hoe declareer ik mijn vervoerskosten?

  Als u toestemming heeft, kunt u met een volledig ingevuld declaratieformulier uw vervoerskosten declareren.

 • Waar kan ik terecht voor taxivervoer?

  U kunt terecht bij elk taxibedrijf dat vervoer aanbiedt. Met veel van deze bedrijven heeft Menzis een contract gesloten. In onze Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

  Kiest u voor een gecontracteerde vervoerder en heeft u van Menzis toestemming gekregen voor (rolstoel)taxivervoer? Dan krijgt u van ons een bevestigingsbrief. Voor een vervoersafspraak belt u met de taxivervoerder die in de brief staat. Deze vervoerder declareert de kosten van het vervoer rechtstreeks bij Menzis.

  Bij een vervoerder zonder contract betaalt u de kosten van het vervoer eerst zelf. Bij bepaalde medische indicaties is de vergoeding maximaal € 0,85 per kilometer, min de eigen bijdrage van maximaal € 105 per kalenderjaar. U kunt dit via het declaratieformulier bij ons declareren.

 • Hoe zit het met vervoer voor een langere periode en de hardheidsclausule?

  Heeft u lange tijd ziekenvervoer nodig door de behandeling van een ziekte of aandoening? Dan kunt u de hardheidsclausule gebruiken. De volgende stappen moet u dan doorlopen:

  1. U moet de aanvraag schriftelijk doen met het aanvraagformulier vergoeding zittend ziekenvervoer.
  2. De aanvraag wordt beoordeeld met de uniforme hardheidsclausuleformule van Zorgverzekeraars Nederland.
  3. Menzis bepaalt óf u in aanmerking komt voor vergoeding en zo ja, voor welke vorm van vervoer: openbaar vervoer, eigen vervoer of (rolstoel)taxivervoer.

  Lees meer in de brochure over ziekenvervoer. Of bel met de Servicelijn Vervoer op het telefoonnummer 0317 49 20 51.

 • Geldt het eigen risico of is er een eigen bijdrage voor medisch vervoer? 

  Ja, voor ziekenvervoer met een (rolstoel)taxi geldt het eigen risico

  Ja, u betaalt een eigen bijdrage van € 111 per kalenderjaar.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.