Maximale vergoedingen geestelijke gezondheidszorg

Gaat u voor psychische klachten naar een zorgverlener die geen overeenkomst met Menzis heeft? Mogelijk vergoeden we dan minder. Dit heet ook wel de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Maximale vergoedingen GGZ 2021

De hoogte van het maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft. 

Bekijk de Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2021.

Maximale vergoedingen GGZ 2020

Maximale vergoedingen GGZ 2019

Maximale vergoedingen GGZ 2017 en 2018