Maximale vergoedingen kraamzorg en verloskundige zorg

Heeft u kraamzorg of verloskundige zorg nodig? En krijgt u die van een verloskundige of een andere zorgaanbieder waar Menzis geen contract mee heeft? Mogelijk vergoeden we dan minder. Dit heet ook wel de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Maximumbedrag afhankelijk van Basisverzekering

De hoogte van het maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft.

Maximale vergoedingen kraamzorg en verloskunde 2020

Maximale vergoedingen verloskunde 2019

Maximale vergoedingen kraamzorg 2019

Maximale vergoedingen kraamzorg en verloskunde 2017 en 2018