Vergoeding verloskundige zorg uit de Basisverzekering

Bent u in verwachting? Dan is het fijn om te weten dat u verloskundige hulp en zorg krijgt. Zo wordt u bijvoorbeeld begeleid en gecontroleerd tijdens uw zwangerschap door een verloskundige. Ook bij de bevalling krijgt u alle zorg die nodig is.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Voor de bevalling

 • zorg van uw verloskundige of medisch specialist.
 • prenatale screening inclusief voorlichting en advies, de termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen en de '20 weken-echo' (het structureel echoscopisch onderzoek).
 • andere echo's, als dat medisch gezien nodig is.
 • de combinatietest (nekplooimeting), als dat medisch gezien nodig is.
 • de NIPT (niet-invasieve prenatale test), als u hiervoor een medische indicatie heeft of als uit de combinatietest een verhoogd risico blijkt op bijvoorbeeld het syndroom van Down. Lees meer hierover in het rapport van Zorginstituut Nederland.
 • invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie, als u een medische indicatie of positieve uitslag op de combinatietest of NIPT heeft.
 • een kinderwensconsult of preconceptieconsult bij de verloskundige.

Tijdens de bevalling

 • zorg van uw verloskundige, thuis en in het ziekenhuis van de medisch specialist in het ziekenhuis.
 • met een medische indicatie wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum helemaal vergoed.
 • heeft u geen medische indicatie, maar mag u niet thuis bevallen omdat u te ver van een ziekenhuis woont? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • heeft u geen medische indicatie? Dan krijgt u een lagere vergoeding als u bevalt in het ziekenhuis of in een geboortecentrum.

Na de bevalling

 • zorg van uw verloskundige of medisch specialist.
 • bij een vroeggeboorte mag de moeder tot 28 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijven.
 • moet uw baby na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Dus als er sprake is van een medische indicatie. Dan mag de moeder 28 dagen (gerekend van de dag van de bevalling) bij haar kind in het ziekenhuis blijven. Houd er rekening mee dat deze kosten onder uw eigen risico vallen.

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor verloskundige zorg: belangrijk om te weten

 • Valt verloskundige zorg onder het eigen risico?

  Nee, voor verloskundige zorg binnen de Basisverzekering geldt geen eigen risico.

  Maar niet alle kosten vallen onder verloskundige zorg, ook al zijn ze wel ontstaan door uw zwangerschap of bevalling. Hier betaalt u dan wel eigen risico voor.

  De volgende kosten vallen wel onder het eigen risico:

  • bloedonderzoek.
  • ambulance om naar het ziekenhuis te gaan.
  • gynaecologische hulp (verloskundige hulp door de gynaecoloog valt niet onder het eigen risico).
  • geneesmiddelen.
  • de kosten voor medisch specialistische zorg die 6 weken na de bevalling gemaakt worden. Ook wanneer dit een gevolg is van de zwangerschap/bevalling.
  • de kosten van een NIPT-test, bij een medische indicatie of als deze een vervolg is op een combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken.
  • de kosten voor Invasieve diagnostiek, bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

  Let op: Een combinatietest valt niet onder het eigen risico.

 • Geldt er een eigen bijdrage?

  Bevalt u in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is? Dan krijgt u maximaal € 219 vergoed. Alles daarboven is eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak is € 486,66. 

  U betaalt dus een eigen bijdrage. We raden u aan vooraf bij uw ziekenhuis te vragen wat de kosten zijn. Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen is er een vergoeding van de eigen bijdrage voor de verloskamer.

 • Heb ik een verwijzing nodig?

  U heeft geen verwijzing nodig voor verloskundige zorg door een verloskundige.

  U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts of verloskundige voor de gynaecoloog.

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

 • NIPT: Niet Invasieve Prenatale test

  Sinds 1 april 2017 is de NIPT-test (niet invasieve prenatale test) ook beschikbaar voor zwangere vrouwen die geen combinatietest hebben gedaan. U betaalt nog wel een eigen bijdrage van € 175.

  Goed om te weten: dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest. Uw verloskundige kan hier meer over vertellen. Lees meer op de website van het RIVM.

  Let op: doet u een NIPT-test als vervolg op de combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken? Dan wordt de test uit de Basisverzekering vergoed. Er geldt geen eigen betaling van €175. U betaalt wel het eigen risico.

 • Gratis medisch kraampakket

  Bent u zwanger en verzekerd bij Menzis? Dan kunt u voor de komst van uw kindje gratis een medisch kraampakket aanvragen. U heeft hier recht op als u in de 6de maand van de zwangerschap bij ons verzekerd bent.

Kies zelf uw zorgaanbieder

U kunt voor verloskundige zorg terecht bij een verloskundige, een verloskundige praktijk of een huisarts die verloskundig actief is en staat ingeschreven in het 'Register Verloskunde' van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Als uw huisarts of verloskundige laboratoriumonderzoek en functieonderzoek wil laten uitvoeren dan kunt u daarvoor naar een huisartsenlaboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).Voor de bevalling zelf kunt u terecht in een ziekenhuis of een door Menzis erkend kraamhotel of geboortecentrum. 

Alle door Menzis gecontracteerde verloskundigen en geboortecentra vindt u in onze Zorgvinder.

Naar de Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.