Vergoeding verloskundige zorg uit de Basisverzekering

Kraamverzorgende wast baby

Bent u in verwachting? Dan is het fijn om te weten dat u verloskundige hulp en zorg krijgt. Zo wordt u bijvoorbeeld begeleid en gecontroleerd tijdens uw zwangerschap door een verloskundige. En ook bij de bevalling krijgt u alle zorg die nodig is.

Kraamverzorgende wast baby

Jaar:

2020

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Vóór de bevalling:

 •  zorg van uw verloskundige of medisch specialist.
 • prenatale screening inclusief voorlichting en advies, de termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen en het structureel echoscopisch onderzoek; de '20 weken-echo'.
 • andere echo's, als dat medisch gezien nodig is.
 • de combinatietest (nekplooimeting), als dat medisch gezien nodig is.
 • de niet-invasieve prenatale test (NIPT), als u hiervoor een medische indicatie heeft of als uit de combinatietest een verhoogd risico blijkt op bijvoorbeeld het syndroom van Down. Lees meer hierover in het rapport van Zorginstituut Nederland.
 • invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie, als u een medische indicatie of positieve uitslag op de combinatietest of NIPT heeft.
 • een kinderwensconsult of preconceptie consult bij de verloskundige.

Tijdens de bevalling:

 • zorg van uw verloskundige, zowel thuis als in het ziekenhuis en van de medisch specialist in het ziekenhuis.
 • heeft u een medische indicatie? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • heeft u geen medische indicatie, maar mag u niet thuis bevallen omdat u te ver van een ziekenhuis woont? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • heeft u geen medische indicatie? Dan krijgt u een lagere vergoeding als u bevalt in het ziekenhuis of in een geboortecentrum.

Na de bevalling:

 •  zorg van uw verloskundige of medisch specialist.
 • bij een vroeggeboorte mag de moeder tot 28 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijven.
 • moet uw baby na de bevalling in het ziekenhuis blijven (met andere woorden, is er sprake van een medische indicatie), dan mag de moeder 28 dagen (gerekend van de dag van de bevalling) bij haar kind in het ziekenhuis blijven. Houd er rekening mee dat deze kosten onder uw eigen risico vallen.

Uw vergoeding voor verloskundige zorg: belangrijk om te weten

 • Valt verloskundige zorg onder het eigen risico?

 • Geldt er een eigen bijdrage?

 • Heb ik een verwijzing nodig?

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga?

 • NIPT: Niet Invasieve Prenatale test

 • Gratis medisch kraampakket

Kies zelf uw zorgaanbieder

U kunt voor verloskundige zorg terecht bij een verloskundige, een verloskundige praktijk of een huisarts die verloskundig actief is en staat ingeschreven in het 'Register Verloskunde' van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Als uw huisarts of verloskundige laboratoriumonderzoek en functieonderzoek wil laten uitvoeren dan kunt u daarvoor naar een huisartsenlaboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).Voor de bevalling zelf kunt u terecht in een ziekenhuis of een door Menzis erkend kraamhotel of geboortecentrum. 

Alle door Menzis gecontracteerde verloskundigen en geboortecentra vindt u in onze Zorgvinder.

Naar de Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.