Vergoeding kraamzorg uit de Basisverzekering

De groei en geboorte van een nieuw mens is een van de mooiste dingen in het leven. In de eerste dagen na de bevalling krijgt u hulp van een kraamverzorgende. Wat krijgt u vergoed voor kraamzorg?

Jaar:

2023

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

U heeft recht op de gebruikelijke kraamzorg. Die gaat in op de dag dat u bent bevallen en loopt maximaal 10 dagen door. U krijgt dus hulp in vooral die eerste tijd waarin alles druk en nieuw is. Hoeveel uur kraamzorg u precies krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (pdf).

Minder uren kraamzorg door tekort

Er is een groeiend tekort aan kraamverzorgenden. Hierdoor dreigt een situatie te ontstaan waarin voor veel vrouwen die komende maanden gaan bevallen geen kraamzorg beschikbaar is. Dit is een zeer onwenselijke situatie. Zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt om te zorgen dat iedereen die kraamzorg nodig heeft in elk geval 24 uur kraamzorg ontvangt. Dat lukt alleen als we de zorg voor alle kraamvrouwen gaan aanpassen (minder uren, of minder dagen) zodat er ruimte komt voor de groep vrouwen op de wachtlijst.  

Het tekort verschilt erg per regio en de periode waarin de kraamzorg nodig is. Als er ruimte is voor meer dan 24 uur kraamzorg dan krijgt u ook meer uren. Maar in veel gevallen betekent het dat er minder uren worden geleverd dan oorspronkelijk is toegezegd door de kraamzorgorganisatie.  

We vragen uw begrip voor deze maatregel en respect voor de kraamverzorgsters die de komende maanden erg hard moeten werken om kwalitatief goede kraamzorg te verlenen. 

Uw vergoeding voor kraamzorg: belangrijk om te weten

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.