Verbod op akte van cessie

Wat gaat er wijzigen?

Gaat u naar een aanbieder die geen contract of betaalovereenkomst heeft met Menzis, dan betaalt u de rekening eerst zelf en declareert u vervolgens bij Menzis. Let op: u kunt vanaf 1 april 2019 geen gebruik meer maken van de akte van cessie. Voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldt 1 mei als ingangsdatum. Voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ) geldt 1 juni als ingangsdatum.

Kijk altijd vooraf of u toestemming voor de behandeling of het hulpmiddel moet vragen. Informatie hierover vindt u in ons vergoedingenoverzicht. Na de behandeling of levering van het hulpmiddel, kunt u de rekening bij ons declareren. Het deel dat we vergoeden hangt af van de Basisverzekering die u heeft:

  • 65% als u Menzis Basis Voordelig heeft
  • 75% als u Menzis Basis heeft
  • 100% als u Menzis Basis vrij heeft

Heeft u al een akte van cessie van voor 1 april 2019 en is uw behandeling gestart voor 1 april 2019, dan blijft deze geldig. 

Wat is een akte van cessie?

Met een akte van cessie draagt u, de verzekerde, het recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder kan dan, namens u, rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar. U hoeft het bedrag niet eerst zelf te betalen. Vanaf 1 april 2019 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de akte van cessie. Voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de ingangsdatum 1 mei 2019. Voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ) is de ingangsdatum 1 juni 2019.

Waarom gaat dit veranderen?

Menzis koopt voor haar klanten kwalitatief goede en betaalbare zorg in. Nu en in de toekomst. We maken afspraken met zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Dit leggen we vast in een contract. Met niet-gecontracteerde zorgaanbieders hebben we deze afspraken niet. Onze klanten weten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders vaak niet wat precies de vergoedingen zijn of wat de kwaliteit van zorg is. Als zorgverzekeraar is het onze taak om u te verwijzen naar goede en doelmatige zorg. We hebben met veel zorgaanbieders een contract. Op onze Zorgvinder vindt u snel en gemakkelijk welke dit zijn.

Voordelen gecontracteerde zorg

Gaat u naar een zorgaanbieder die een contract met ons heeft? Dat heeft voordelen. Er zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en wachttijden in de zorg. De zorgaanbieder houdt zich aan de prijsafspraken die met Menzis zijn gemaakt en de rekening gaat direct naar Menzis. U hoeft deze dus niet voor te schieten. Menzis contracteert veel zorgaanbieders. U vindt ze in onze Zorgvinder.

Naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met Menzis heeft? Dan moet u de nota zelf betalen aan de zorgaanbieder en vervolgens bij ons declareren. Hoeveel u bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder vergoed krijgt, is afhankelijk van uw Basisverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders | Menzis Basis Voordelig

U krijgt 65% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed, tot maximaal 65% van dit tarief. De rest betaalt u zelf. Lees meer over Menzis Basis Voordelig.

 

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders | Menzis Basis

U krijgt 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed, tot maximaal 75% van dit tarief. De rest betaalt u zelf. Lees meer over Menzis Basis.

 

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder | Menzis Basis Vrij

Menzis Basis Vrij is een restitutiepolis. Dit betekent dat u zelf uw zorgaanbieder kiest. Gaat u naar een zorgaanbieder met contract? Dan betalen we uw zorgkosten direct aan de zorgaanbieder. Lees meer over Menzis Basis Vrij.

 

Hoe bepaalt Menzis wat redelijk is?

Voor sommige zorg is er een wettelijk vastgesteld tarief. Dan vergoeden we dit tarief. De zorgaanbieder mag geen hoger tarief rekenen dan het wettelijke tarief. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan kijken we naar de gebruikelijke tarieven in de plaats of regio waar de zorgaanbieder gevestigd is. Rekent uw zorgaanbieder een gebruikelijk tarief? Dan vergoeden we dit. Wat een zorgaanbieder rekent boven dit gebruikelijk tarief vergoeden we niet.

Bent u het niet eens met onze vergoeding?

Als u het niet eens bent met onze vergoeding? Neem dan contact met ons op. We horen graag waarom u van mening bent dat het tarief wel redelijk is. We bekijken de vergoeding dan opnieuw. Komen we er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Een behandeling in het buitenland

Bent u van plan om voor een behandeling naar het buitenland te gaan? Uw basisverzekering vergoedt het tarief dat in Nederland gebruikelijk is. Tarieven in het buitenland kunnen hoger zijn dan in Nederland. Dan betaalt u de meerkosten zelf. Neem bij voorkeur voordat u naar het buitenland gaat contact op met Menzis. Dan weet u waar u aan toe bent. Bel met de Menzis Zorgadviseur: 088 222 42 42. De Zorgadviseur is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Verzekeringsvoorwaarden

In de verzekeringsvoorwaarden kan bepaald zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen als u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiest. Wilt u precies weten hoeveel u dan zelf moet betalen? Kijk dan in uw verzekeringsvoorwaarden.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.