Algemene voorwaarden vergoeding Basisverzekering

Sommige zorg wordt voor iedereen vergoed. Die zorg zit in de Basisverzekering. Maar wanneer heeft u recht heeft op een vergoeding uit de Basisverzekering? Er zijn een paar voorwaarden.

Welke zorg zit in de Basisverzekering?

Dit is bijvoorbeeld aan zorg door uw huisarts. En veel behandelingen in het ziekenhuis. Het maakt daarvoor niet uit welke zorgverzekeraar u heeft. De overheid bepaalt elk jaar welke zorg in de Basisverzekering zit.

Welke voorwaarden zijn er?

Om deze zorg vergoed te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De zorg moet zogenaamde 'gebruikelijke zorg' zijn. Experimentele zorg, dus zorg waarbij nog onderzoek moet worden gedaan naar de resultaten, wordt bijvoorbeeld niet vergoed.
  • U heeft de zorg nodig. De zorgaanbieder die u behandelt, bijvoorbeeld uw huisarts, medisch specialist of tandarts, bepaalt of u bepaalde zorg nodig heeft.
  • De zorg moet helpen, dus doelmatig zijn. Als een duurdere en een goedkopere behandeling beide even goed werken, krijgt u de goedkopere vergoed.
  • U moet vóór de behandeling een verwijzing van de juiste arts hebben.

Meer over de voorwaarden

Wilt u meer weten over deze voorwaarden? Bekijk dan de verzekeringsvoorwaarden van Menzis.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Menzis maakt met gecontracteerde zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en apothekers, afspraken over de zorg die uit de Basisverzekering wordt vergoed. Dit heeft voordelen voor u:

  • U weet zeker dat de zorgaanbieder goede kwaliteit levert en deskundig is.
  • De zorgaanbieder declareert de rekening direct bij Menzis. U hoeft dus niets voor te schieten.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

  • U krijgt in veel gevallen niet alles vergoed.
  • Het bedrag dat u zelf betaalt, hangt af van de Basisverzekering, dus Menzis Basis, Menzis Basis Voordelig of Menzis Basis Vrij. Soms kan dit behoorlijk oplopen.
  • Wilt u zekerheid over de deskundigheid van de zorgaanbieder en de hoogte van de vergoeding? Ga dan naar een gecontracteerde zorgaanbieder. 

Vind een zorgaanbieder in de Zorgvinder

Zoekt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt? Kijk dan in de Zorgvinder.

Zorgvinder