Behandeling heupprothese

Ongeveer 4 tot 7 dagen na het plaatsen van de heupprothese mag u meestal weer naar huis. Dan volgt een periode van herstel. Hoe sneller u na de operatie weer beweegt, hoe beter het is. Een fysiotherapeut helpt u en geeft u tips.

In het kort

Een heupprothese herstelt de functie van de heup. Vrijwel direct na de operatie voelt u al veel minder pijn dan voor de operatie. Met krukken of een rollator kunt u al binnen enkele dagen weer voorzichtig beginnen met lopen.

Welke behandelmogelijkheden zijn er?

De heup kan vervangen worden door een totale prothese. Uw arts stelt vast of er een totale knievervanging nodig is of dat er eerst nog op andere manieren verlichting van de pijn kan worden bereikt.

Neem de tijd om u goed te informeren

Neem de tijd om de informatie die uw arts u geeft, goed door te nemen. Ook kunt u extra informatie inwinnen, bijvoorbeeld via internet.

Heeft u daarna nog vragen of twijfelt u? Vraag dan om een tweede gesprek met uw arts.

Kies uw eigen ziekenhuis

Veel mensen gaan naar het ziekenhuis waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een ziekenhuis dat dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf in welk ziekenhuis u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u, naast de ziekenhuizen, alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Sommige ziekenhuizen hebben meer ervaring met een bepaalde behandeling. De Zorgvinder helpt u om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken voor de 30 meest voorkomende behandelingen. Zo kunt u een goede keuze maken. 

Zorgvinder

Vergoedingen

De Basisverzekering vergoedt alle kosten die te maken hebben met uw behandeling: huisartsbezoek, de behandeling in het ziekenhuis en eventuele medicijnen of een second opinion. Wel betaalt u het eigen risico. Soms heeft u ook recht op andere vergoedingen, bijvoorbeeld voor:

Bemiddeling bij wachttijden

Kunt u niet op korte termijn terecht bij uw zorgaanbieder? We zoeken voor u uit of het sneller kan. Dat is vaak zo. Door te bemiddelen bij wachttijden wordt u gemiddeld 48 dagen sneller geholpen. Deze service is gratis en benadeelt andere patiĆ«nten niet. U leest er meer over op onze pagina over bemiddeling bij wachttijden.