Vergoeding podotherapie

Heeft u zorg nodig aan uw voeten om beter te kunnen lopen of bewegen? Dan vergoedt Menzis deze zorg meestal wel, als de huisarts u doorverwijst. Lees hier alles over vergoedingen, wanneer u recht heeft op een vergoeding en waar u terecht kunt.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed bij diabetes mellitus

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed bij diabetes mellitus

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed bij diabetes mellitus

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijg ik vergoed uit de Aanvullende verzekering?

 • ExtraVerzorgd 1

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  podotherapie en podologie: maximaal € 100 per kalenderjaar

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Er is geen vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat

 • ExtraVerzorgd 2

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  podotherapie en podologie: maximaal € 150 per kalenderjaar

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Er is geen vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat

 • ExtraVerzorgd 3

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  podotherapie en podologie: maximaal € 200 per kalenderjaar

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Er is geen vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat

 • Aanvullend

  Geen vergoeding

 • Extra Aanvullend

  Geen vergoeding

 • JongerenVerzorgd

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  podotherapie en podologie: maximaal € 150 per kalenderjaar

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Er is geen vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor podotherapie: belangrijk om te weten

 • Valt podotherapie onder het eigen risico?

  Nee, voor podotherapie geldt geen eigen risico.

 • Wanneer heb ik recht op vergoeding?

  Recht op vergoeding vanuit de Basisverzekering

  U heeft recht op vergoeding vanuit de Basisverzekering als na een voetscreening blijkt dat u door diabetes een verhoogd risico op voetproblemen heeft. Uw huisarts - of praktijkondersteuner of verpleegkundige - verwijst u dan door naar een podotherapeut. De podotherapeut bepaalt het zorgprofiel en stelt een behandelplan op. Dit doet hij ieder jaar opnieuw.

  Hoe hoger het zorgprofiel – er zijn er 4 – hoe meer voetzorg u nodig heeft. Bij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek. Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die wordt vastgelegd in het individuele behandelplan. U krijgt dan vergoeding voor onderzoek en behandeling van uw voeten. Zaken zoals steunzolen worden niet vergoed vanuit de Basisverzekering.

  Recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

  U heeft recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering als de podotherapeut u behandelt voor voetproblemen die niet het gevolg zijn van diabetes mellitus.

  Let op: Het maximumbedrag uit de aanvullende verzekering geldt voor pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen samen. U kunt de rekening declareren in Mijn Menzis.

 • Valt mijn podotherapie-behandeling onder ketenzorg?

  Heeft u Diabetes Mellitus, COPD of VRM (Vasculair Risico Management), vraag dan aan uw arts of de podotherapie onder ketenzorg valt. Is dat het geval, dan stuurt de huisarts of zorggroep de rekening direct door naar Menzis.

  Werken u, uw huisarts en de podotherapeut niet samen volgens ketenzorg dan stuurt uw podotherapeut de rekening direct naar Menzis.

 • Heb ik een verwijzing nodig?

  Om voor vergoeding vanuit de Basisverzekering in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

 • Maximale vergoeding

  Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor de vergoedingen pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.