PGB verpleging en verzorging declareren

U wilt een declaratie bij ons indienen voor een PGB verpleging en verzorging (PGB vv)? In 5 stappen declareert u uw gemaakte kosten.

Declareren van een PGB verpleging en verzorging

U wilt een declaratie bij ons indienen voor een PGB verpleging en verzorging (PGB vv)? In 5 stappen declareert u uw gemaakte kosten. Hieronder zijn ze kort omschreven. Op het declaratieformulier vindt u de uitgebreide omschrijving.

 

In 5 stappen uw kosten voor uw pgb Zvw declareren

Menzis PGB-team

Heeft u vragen? We maken u graag wegwijs in het PGB. We staan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar. 
PGB-team: 088 222 4800

Welk formulier heb ik wanneer nodig?

Declaratieformulier

Dit is een formulier voor de verzekerden met een pgb Zvw. Dit document moet u bij stap 1 van het declaratieproces downloaden en gebruiken u om alle facturen op te verzamelen en naar naar de zorgverzekeraar toe te sturen.

Factuur voor informele zorgaanbieders

Dit is een factuur voor informele zorgaanbieders. Dit formulier kan een informele zorgaanbieder gebruiken om de geleverde uren zorg bij u in rekening te brengen. Deze facturen verzamelt u op het bovengenoemde declaratieformulier.

Factuur voor formele zorgaanbieders

Dit formulier kan een formele zorgaanbieder gebruiken om de geleverde uren zorg bij u in rekening te brengen. Formele zorgaanbieders kunnen ook gebruik maken van eigen facturen. Deze facturen verzamelt u op het bovengenoemde declaratieformulier. Iemand is een formele zorgverlener als hij voldoet aan de eisen die vermeld staan in het reglement pgb verpleging en verzorging. De factuur moet voorzien zijn van de AGb -code van de formele zorgverlener.

Het verschil?

Het verschil tussen formele zorgaanbieder en informele zorgaanbieder is dat de formele staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en een AGB-code heeft. Een informele zorgaanbieder kan een familielid of kennis zijn.

Veelgestelde vragen

Meer weten over het PGB verpleging en verzorging of een andere vraag? 

Bekijk de veelgestelde vragen