PGB voor verpleging en verzorging

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) kunt u zelf zorg inkopen. Hoe vraagt u een PGB vv aan? Hoe declareert u de kosten? En hoe zit het met corona? We maken u wegwijs in de wereld van PGB vv.

Hoe vraag ik een PGB vv aan?

Wilt u zorg inkopen die beter bij uw persoonlijke situatie past? In 5 stappen kunt u een PGB vv aanvragen. 

Vraag uw PGB vv aan

Documenten voor uw PGB vv

Zoekt u een formulier, reglement of document over uw PGB vv? Hier vindt u alle documenten bij elkaar.

Declareren voor PGB vv

Wilt u een declaratie indienen voor uw PGB vv? Lees hoe u in 5 stappen uw gemaakte kosten declareert. 

Nieuwsberichten

 • Nieuwsbericht vaccinatie zorgverleners

  Beste budgethouder,
  In dit bericht wordt u geïnformeerd over de vaccinatiemogelijkheid van uw zorgverleners.

  Dit bericht is opgesteld omdat u zorg vanuit de Zorgverzekeringswet ontvangt via een persoonsgebonden budget. De zorgverleners die onder deze wet bij u werken, zijn aan de beurt om gevaccineerd te worden. Het kan zijn dat u daarnaast ook direct zorg ontvangt vanuit de Wlz, Wmo of Jeugdwet. Voor die zorgverleners ontvangt u een uitnodiging op naam via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit bericht heeft dus alleen betrekking op uw zorgverlener(s) Zvw. Zorgverleners die bij u werken via een zorginstelling, worden via deze instelling opgeroepen om een vaccinatie te halen.

  Indien uw zorgverlener Zvw nog geen uitnodiging heeft ontvangen voor een vaccinatie, dan kan hij of zij zich vanaf nu aanmelden via de website van SoloPartners: https://vaccinatie.solopartners.nl/ Uw zorgverlener kan alleen een afspraak maken voor zichzelf, de uitnodiging is niet overdraagbaar.

  Hoe gaat het verder?

  Zodra uw zorgverlener zich heeft aangemeld bij Solopartners dan ontvangt hij of zij via de mail een uitnodiging voor vaccinatie. Met die uitnodiging kan hij of zij zelf een afspraak maken door te bellen met het landelijk belcentrum voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. Het contactcentrum van de GGD is 7 dagen per week open: van 8.00 tot 20.00 uur. De GGD’en geven de vaccinaties op verschillende plaatsen in Nederland.

  Twee prikken

  Uw zorgverlener krijgt twee keer een prik. Bij het contactcentrum maakt hij of zij meteen een afspraak voor de eerste én de tweede prik. De tweede prik volgt ongeveer drie weken na de eerste prik. In de tussentijd is hij nog niet volledig beschermd tegen het coronavirus.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over het coronavirus of de vaccinatie? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351. Of kijk op www.coronavaccinatie.nl voor meer informatie.

 • Nieuwsbericht Verklaring avondklok

  Nieuwsbericht 22 januari 2021

  Vanaf zaterdag ’s avonds ‘Verklaring avondklok’ nodig

  Het Kabinet en de Tweede kamer hebben besloten om een avondklok in te stellen. Dit gaat in op zaterdag 23 januari. Het is dan tussen 21:00u – 04:30u niet toegestaan om buiten te zijn. Er is een uitzondering gemaakt voor zorgverleners van budgethouders.
  Eigen verklaring avondklok en Werkgeversverklaring avondklok

  Wanneer uw zorgverlener ’s avonds bij u zorg komt verlenen, heeft uw zorgverlener een ‘Eigen verklaring avondklok’ én een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. Hiermee toont de zorgverlener aan dat hij met een geldige reden buiten is. De werkgeversverklaring moet u als werkgever invullen. U vult de verklaring in, ondertekent deze en geeft deze aan de zorgverlener. De eigen verklaring vult de zorgverlener zelf in.
  De Werkgeversverklaring en de Eigen verklaring vindt u op Rijksoverheid.nl. Hier vindt u een instructie voor het invullen van de werkgeversverklaring.

  Heeft u een OVO met een instelling afgesloten, dan ontvangt de zorgverlener de werkgeversverklaring van de instelling. De zorgverlener kan hiervoor contact opnemen met de instelling.

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl/avondklok Of bel 0800-1351.

 • Nieuwsbericht Doorbetaling niet geleverde zorg

  Nieuwsbericht 1 maart 2021

  Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona

  Aangezien Nederland te maken heeft met een tweede corona-golf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, kunnen mensen met een pgb (budgethouders) opnieuw zorg doorbetalen die niet geleverd is vanwege Corona. Dit ligt vast in de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg  De regeling geldt voor zorg die is geleverd tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021.

  De regeling is inhoudelijk enigszins gewijzigd ten opzicht van de vorige regeling. Doorbetaling is in deze nieuwe regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt met Corona of in quarantaine moet en er een vervangende zorgverlener is ingezet. De regeling geldt dus niet (meer) in het geval dat een budgethouder uit angst voor besmetting geen gebruik maakt van zorg en ook niet in het geval dat zorgverlener uit angst voor besmetting geen zorg kan of wil verlenen. De regeling geldt ook niet wanneer de zorgverlener op een andere wijze wordt betaald voor de niet-geleverde zorg, bijvoorbeeld via de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.

  Bijhouden van niet-geleverde zorg

  Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Elke keer dat de budgethouder niet-geleverde zorg doorbetaalt, moet hij/zij hiervan een bewijs opnemen in zijn administratie. Bijvoorbeeld een uitslag van een positieve test in combinatie met een afspraakbevestiging. De budgethouder kan ook samen met de zorgverlener een verklaring opstellen, bijvoorbeeld per e-mail, en bewaart een kopie van deze e-mail in zijn administratie.

  Voor het registreren van de niet-geleverde zorg moet de budgethouder het Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona gebruiken. Indien de budgethouder niet genoeg budget heeft om de niet-geleverde zorg door te betalen dan neemt hij/zij hierover eerst contact op met de zorgverzekeraar.

  Hoe werkt het?

  De budgethouder dient goed op de volgende zaken te letten:

  • Declaraties van niet-geleverde zorg kunnen ingediend worden als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat de budgethouder bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is.
   • Op de factuur van een formele zorgverlener moet duidelijk door de zorgverlener worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat.
   • Op de declaratie van de informele zorgverlener hoeft de budgethouder dit niet te vermelden.
  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
   N.B. De regeling gaat dus met terugwerkende kracht in aangezien deze op 23 februari is gepubliceerd door de overheid, zie de volgende link: Staatscourant 2021, 8811 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).
  • De budgethouder geeft in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
  • De budgethouder registreert ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
  • Als de budgethouder verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg het budget binnenkort ‘op’ zal zijn, neemt de budgethouder contact op met de zorgverzekeraar. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als het budget ‘verbruikt’ is.
  • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 stuurt de budgethouder uiterlijk 1 maart 2022 op.
  • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar de budgethouder een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kan de budgethouder gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Dan gebruikt de budgethouder een ander registratieformulier, deze is te vinden op de website van het desbetreffende Zorgkantoor (Wlz) en de gemeente (Wmo en/of Jeugdwet).
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Dan splitst de budgethouder de declaratie en gebruikt hij/zij 2 formulieren per zorgverlener. Voor de zorg vanuit de Zvw gebruikt de budgethouder dit formulier en deze stuurt hij/zij op naar de zorgverzekeraar. Voor de zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet gebruikt de budgethouder het registratieformulier van de gemeente en volgt hij/zij de procedure zoals uw gemeente heeft opgesteld voor de registratie van gedeclareerde, niet-geleverde zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet.

  Let op! Houdt de budgethouder de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat de budgethouder:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
   de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

  Vragen?

  Bij vragen over het doorbetalen van niet-geleverde zorg, kan de budgethouder contact opnemen met de zorgverzekeraar.
  Meer uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op Rijksoverheid.nl.

PGB-team van Menzis

Heeft u vragen? We maken u graag wegwijs in het PGB. Bel ons van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 088 222 4800.