Veelgestelde vragen over het PGB vv

Veelgestelde vragen over PGB verpleging en verzorging? We beantwoorden ze graag en helpen u op weg.

Veelgestelde vragen over PGB verpleging en verzorging

 • Mijn situatie is gewijzigd en ik heb meer budget nodig

  Als uw situatie wijzigt dan moet u dit zelf aangeven bij de verpleegkundige. Tijdens een bezoek van de verpleegkundige vult u samen een nieuwe aanvraag voor een PGB vv in. Na beoordeling en goedkeuring van uw aanvraag, krijgt u een nieuwe machtiging met daarop een berekening van uw nieuwe aantal uren. 

  Vraag in 5 stappen een PGB vv aan

 • Moet ik een administratie gaan bijhouden?

  U bent verplicht om een administratiedossier te maken en te beheren. Dit administratiedossier moet u, na het beëindigen van het PGB vv voor minimaal 5 jaar archiveren. Het administratiedossier bevat tenminste: het volledige PGB vv aanvraagformulieren set, zorgovereenkomsten, het eventueel benodigde uitvoeringsverzoek dat door een bevoegd medisch professional is getekend, beschikking van de rechtbank in geval van een wettelijk vertegenwoordiger, kopie nota’s van zorgaanbieders en kopie ingediende declaraties. U bent verder verplicht om gegevens uit dit dossier aan ons te overhandigen wanneer wij daarom vragen.

 • Hoe vaak mag ik declareren?

  U mag 1 keer per maand de kosten declareren. Op welke datum u declareert, maakt niet uit. U mag bijvoorbeeld ook van 15 februari tot 15 maart declareren. Daarbij declareert u alleen achteraf de zorg die is geleverd. Dus niet vooraf aan de geleverde zorg.

 • Wat is de rol van de wijkverpleegkundige?

  De wijkverpleegkundige bekijkt met u welke zorg nodig is, wat bij uw situatie past en of deze zorg ook in de Zorgverzekeringswet valt. De wijkverpleegkundige kan daarbij ook advies geven over andere mogelijke  oplossingen. Al deze afspraken worden vastgelegd in een voorlopig zorgplan. Hierin staat ook  de aard, omvang en duur van de zorg.

  De wijkverpleegkundige werkt volgens de regels van beroepsgroep Verpleegkundigen. Het aantal uren dat de wijkverpleegkundige indiceert (bepaalt hoeveel zorg nu nodig heeft), is de basis van het PGB.

  • Houdt u er rekening mee, dat het aantal uur dat de wijkverpleegkundige indiceert, kan afwijken van het aantal uren waarop uw huidige PGB is gebaseerd. Dit komt onder andere omdat de wetgeving op dit punt nogal is gewijzigd. De wijkverpleegkundige kan u daarom ook doorverwijzen naar andere voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zorg door vrijwilligers, zorg van de gemeente die staat in de WMO of zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg
  • Menzis kijkt of uw zorg gefinancierd kan worden met een PGB.
 • Hoe kom ik aan een wijkverpleegkundige om mij te indiceren?

  U kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie in uw buurt. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij uw gemeente of het sociale wijkteam. U kunt ook op in onze Zorgvinder zoeken naar een thuiszorgorganisatie (‘wijkverpleging’) bij u in de buurt.

 • Wanneer krijg ik bericht van mijn aanvraag?

  Nadat wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen, beoordelen we deze. U ontvangt binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van ons besluit. 

 • Wat is de ingangsdatum voor mijn PGB?

  De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop wij uw compleet ingevulde en ondertekende aanvraag hebben ontvangen. Op uw verzoek kunnen wij het PGB vv ook op een latere datum in laten gaan.

 • Hoe wordt de hoogte van mijn PGB vastgesteld?

  Het PGB wordt gebaseerd op:

  • het aantal uren waarvoor u per week aan verzorging en/of verpleging  geïndiceerd bent
  • het aantal weken dat het PGB toegekend is
  • het door Menzis vastgestelde tarief.
 • Heb ik een AGB-code nodig voor het declareren van formele zorg?

  Een AGB-code is nodig om het tarief voor formele zorg te kunnen declareren. De zorgaanbieders die aan de vereisten van formele zorgaanbieder voldoen (zie hiervoor het reglement) kunnen bij Vektis een AGB-code aanvragen als zij deze nu nog niet hebben.

 • Ik wil wisselen van zorgaanbieder. Hoe moet ik dat doen?

  Als u van zorgaanbieder wisselt, kunt u hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Wanneer u van een formele zorgaanbieder overstapt naar een informele zorgaanbieder, of andersom, wordt uw budget automatisch aangepast. U ontvangt dan een aangepaste machtiging.

 • Worden de kosten voor de indicatiestelling vergoed?

  De kosten die de wijkverpleegkundige maakt voor een indicatie of herindicatie worden door uw Basisverzekering betaald. Gaat u naar zorgorganisaties die een contract hebben met Menzis, dan worden de kosten 100% vergoed. Maakt u gebruik van niet-gecontracteerde zorgaanbieders, dan geldt een maximale vergoeding van 65% van de nota van de zorgaanbieder, tot een maximum van 65% van het bedrag dat Menzis gemiddeld voor deze behandeling heeft gecontracteerd. In de Zorgvinder vindt u welke organisaties wel of niet-gecontracteerd zijn.

  Hoe kom ik aan een kinderwijkverpleegkundige om te indiceren?

  U kunt contact opnemen met een kinderthuiszorgorganisatie. Lukt het niet om een afspraak te maken met een kinderverpleegkundige? Dan kunt u contact opnemen met ons PGB-team op 088 222 4800.

 • Kan ik overstappen naar Menzis met een PGB vv?

  Maakt u gebruik van een PGB verpleging en verzorging? Dan heeft u een akkoordverklaring van uw huidige verzekeraar. Bewaar deze akkoordverklaring goed, want wanneer u overstapt heeft u deze nodig. U krijgt bij het overstappen gewoon uw PGB verpleging en verzorging vergoed tot de einddatum van de akkoordverklaring. Het vermelde aantal uren voor verpleging of verzorging blijft gelijk. Wel kan de hoogte van de vergoeding voor deze uren afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. 

Vragen over PGB vv en het Coronavirus

 • Vervangende zorg

  Ik heb vanwege Corona een vervangende zorgverlener ingezet, mag ik deze zorg vanuit mijn Zvw-pgb betalen? 

  Ja, u mag deze vervangende zorgverlener vanuit uw Zvw-pgb betalen.

  Mag mijn zorgverlener extra uren werken? 

  Als uw zorgvraag (vanwege Corona) is toegenomen, dient u eerst een herindicatie aan te vragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact op met een hbo-gediplomeerde wijkverpleegkundige. 
  Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

 • Beschermende middelen

  Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mij en mijn zorgverleners om de kans op corona te beperken?

  Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Meer informatie vindt u hier.
  Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit uw Zvw-pgb. 

  Ik ben besmet met Corona, kan ik PBM’s krijgen voor mij en mijn zorgverleners?

  Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Meer informatie vindt u hier.

 • Wat betekent de avondklok voor mij als zorgverlener/budgethouder? 

  Op deze website van de Rijksoverheid leest u alles over de avondklok.

Vragen over PGB en de avondklok 

Menzis PGB-team

Heeft u vragen? We maken u graag wegwijs in het PGB. We staan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar. 
PGB-team: 088 222 4800