Wegwijs binnen uw PGB verpleging en verzorging

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) koopt u zelf zorg in. Wat is een PGB vv? Waar kunt u terecht?

Waarom een PGB verpleging en verzorging?

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) kunt u zelf zorg inkopen. Zorg die beter aansluit op uw persoonlijke omstandigheden. De meeste zorginstellingen en leveranciers van zorg of hulpmiddelen hebben een contract met Menzis, zij bieden zorg in natura. Andere zorgleveranciers hebben geen contract, zij bieden formele of informele zorg aan. Wanneer u zorg wilt van een zorgaanbieder zonder contract, dan kunt u met een PGB vv zelf deze (in)formele zorg inkopen.

Het Menzis PGB-team helpt u graag!

Wat is het verschil tussen een PGB of een PGB vv? Wie kan u helpen in het woud van wet en regelgeving? Voor antwoorden op dat soort vragen belt u het Menzis PGB-team: 088 222 4800

Overstappen met een PGB vv

Maakt u gebruik van een PGB verpleging en verzorging? Dan heeft u een akkoordverklaring van uw huidige verzekeraar. Bewaar deze akkoordverklaring goed, want wanneer u overstapt heeft u deze nodig. U krijgt bij het overstappen gewoon uw PGB verpleging en verzorging vergoed tot de einddatum van de akkoordverklaring. Het vermelde aantal uren voor verpleging of verzorging blijft gelijk. Wel kan de hoogte van de vergoeding voor deze uren afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. 

Rechten en plichten met een PGB verpleging en verzorging

Als verzekerde met een PGB vv heeft u rechten en plichten. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om zelf zorgaanbieders uit te kiezen, zelf zorg in te kopen en uw kosten te declareren, maar ook een administratiedossier bijhouden en wijzigingen door te geven. In het verzekeringsreglement staan alle rechten en plichten op een rij.

Aanvullende controle door Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U bent PGB-houder en betaalt uw informele zorgverlener uit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? De SVB voert aanvullende controles uit op uw declaraties en zorgovereenkomst met uw zorgverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB.

Veelgestelde vragen

Meer weten over het PGB verpleging en verzorging of een andere vraag? 
Bekijk de veelgestelde vragen.