Wegwijs binnen uw PGB verpleging en verzorging

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) koopt u zelf zorg in. Wat is een PGB vv? Waar kunt u terecht?

Waarom een PGB verpleging en verzorging?

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) kunt u zelf zorg inkopen. Zorg die beter aansluit op uw persoonlijke omstandigheden. De meeste zorginstellingen en leveranciers van zorg of hulpmiddelen hebben een contract met Menzis, zij bieden zorg in natura. Andere zorgleveranciers hebben geen contract, zij bieden formele of informele zorg aan. Wanneer u zorg wilt van een zorgaanbieder zonder contract, dan kunt u met een PGB vv zelf deze (in)formele zorg inkopen.

Het Menzis PGB-team helpt u graag!

Wat is het verschil tussen een PGB of een PGB vv? Wie kan u helpen in het woud van wet en regelgeving? Voor antwoorden op dat soort vragen belt u het Menzis PGB-team: 088 222 4800

Overstappen met een PGB vv

Maakt u gebruik van een PGB verpleging en verzorging? Dan heeft u een akkoordverklaring van uw huidige verzekeraar. Bewaar deze akkoordverklaring goed, want wanneer u overstapt heeft u deze nodig. U krijgt bij het overstappen gewoon uw PGB verpleging en verzorging vergoed tot de einddatum van de akkoordverklaring. Het vermelde aantal uren voor verpleging of verzorging blijft gelijk. Wel kan de hoogte van de vergoeding voor deze uren afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. 

Rechten en plichten met een PGB verpleging en verzorging

Als verzekerde met een PGB vv heeft u rechten en plichten. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om zelf zorgaanbieders uit te kiezen, zelf zorg in te kopen en uw kosten te declareren, maar ook een administratiedossier bijhouden en wijzigingen door te geven. In het verzekeringsreglement staan alle rechten en plichten op een rij.

Vanaf 1 mei 2016: aanvullende controle door Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U bent PGB-houder en betaalt uw informele zorgverlener uit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Met ingang van 1 mei 2016 voert de SVB aanvullende controles uit op uw declaraties en zorgovereenkomst met uw zorgverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB.

  • Wat betekent dit voor u?

    Als u een nieuwe zorgovereenkomst indient bij de SVB, controleert de SVB op de afgesproken voorwaarden met verzekeraars. Daarnaast controleert de SVB de bestaande overeenkomst met uw zorgverlener. Als deze niet aan de voorwaarden voldoet of er ontbreekt informatie dan zal de SVB u vragen de overeenkomst aan te passen of aanvullende informatie aan te leveren. Het is belangrijk dat u dit doet, zodat er geen vertraging ontstaat in de betalingen aan uw zorgverleners. 

  • Wat gaat de SVB controleren?

    U kunt de voorwaarden PGB teruglezen in het reglement PGB Verpleging en Verzorging. De SVB gaat controleren op de maximale uurtarieven, op integrale tarieven (naast het bruto uurloon geen extra kosten zoals reiskosten of vakantiegeld), uurloon inclusief eventuele werkgeverslasten moeten binnen het maximale uurtarief blijven. AGB-code bij declareren van formeel tarief, geen maandloon bij nieuwe overeenkomsten/wijzigingen, juiste overeenkomst etc.

Menzis PGB-team

Heeft u vragen? We maken u graag wegwijs in het PGB. We staan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar. 
PGB-team: 088 222 4800

Veelgestelde vragen

Meer weten over het PGB verpleging en verzorging of een andere vraag? 
Bekijk de veelgestelde vragen.