Maximale vergoedingen voetzorg

Gaat u naar een pedicure, podotherapeut, podoloog of orthopedisch instrumentmaker waar Menzis geen contract mee heeft? Mogelijk vergoeden we dan minder voor deze voetzorg. Dit heet ook wel de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Maximumbedrag afhankelijk van Basisverzekering

De hoogte van dit maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft.

Maximale vergoedingen voetzorg 2019

Maximale vergoedingen voetzorg 2017 en 2018