Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar

Een oefen- of fysiotherapeut kan u helpen weer beter te bewegen of pijn te verminderen. Zo kunt u uw dagelijkse bezigheden blijven uitoefenen of herstellen van een operatie of oedeem.

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?


Menzis Basis Voordelig

Naturapolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
bij bepaalde chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Bij etalagebenen eenmalige vergoeding van 37 behandelingen binnen 12 maanden. Bij artrose in de heup- en het kniegewricht vergoeding van 12 behandelingen binnen 12 maanden.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Menzis Basis

Naturapolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
bij bepaalde chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Bij etalagebenen eenmalige vergoeding van 37 behandelingen binnen 12 maanden. Bij artrose in de heup- en het kniegewricht vergoeding van 12 behandelingen binnen 12 maanden.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Menzis Basis Vrij

Restitutiepolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
bij bepaalde chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Bij etalagebenen eenmalige vergoeding van 37 behandelingen binnen 12 maanden. Bij artrose in de heup- en het kniegewricht vergoeding van 12 behandelingen binnen 12 maanden.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?


JongerenVerzorgd


Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

ExtraVerzorgd 1


Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

ExtraVerzorgd 2


Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

ExtraVerzorgd 3


Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 32 behandelingen per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Aanvullend


Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Extra Aanvullend


Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Vragen over uw zorg?

De Zorgadviseur geeft een antwoord dat bij u past:

 • Altijd een vast persoon
 • Klantwaardering: 8,1
 • Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur.

De Zorgadviseur

Bekijk ook

Schrijf een waardering

logo zorgkaartnederland.nl

Help de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
En help anderen een goede zorgaanbieder te kiezen.

Deel uw ervaring

Wat wordt wel vergoed?

Basisverzekering

U heeft recht op fysiotherapie vanaf de 21e behandeling, als u lijdt aan een aandoening die staat op een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). U kunt ook aan uw therapeut vragen of uw aandoening op deze lijst staat en dus voor vergoeding in aanmerking  komt. Psychosomatische fysiotherapie/oefentherapie wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Behandeling claudicatio intermittens (etalagebenen) Wanneer u last heeft van claudicatio intermittens (etalagebenen) dan krijgt u vanaf uw eerste bezoek maximaal 37 fysiotherapiebehandelingen. Hierdoor kan in veel gevallen een operatie voorkomen worden. Voorwaarde is dat de behandeling binnen 12 maanden plaats moet vinden. Deze vergoeding geldt voor de gehele verzekeringsperiode bij Menzis. U kunt naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij ClaudicatioNet.

Behandeling artrose aan heup- en kniegewrichten. Wanneer u last heeft van artrose aan uw heupen of uw knieën dan krijgt u vanaf uw eerste bezoek maximaal 12 fysiotherapiebehandelingen. Voorwaarde is dat de behandelingen binnen 12 maanden plaats vinden.  

Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut, dan heeft u recht op vergoeding als deze staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie. Voor oedeemtherapie en littekentherapie kunt u ook naar een huidtherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening 'Kwaliteitsgeregistreerd' heeft.

Aanvullende verzekering: U heeft recht op vergoeding van fysio- en oefentherapie vanuit de aanvullende verzekering als het om medisch noodzakelijke behandelingen gaat, die verbetering brengen. Ook kaak- en psychosomatische fysiotherapie komen voor vergoeding in aanmerking. 

Wat wordt niet vergoed?

U krijgt geen vergoeding voor behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Denk aan het werken aan verbetering of behoud van de conditie in de vorm van medische fitness (hieronder vallen ook fysiofitness, slender you en groepszwemmen), UV-B behandeling, spatadertherapie, cranio-sacraaltherapie, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie en shockwave. 

Twijfelt u over een vergoeding? Informeer dan bij uw therapeut of bel met de Menzis Klantenservice (088 222 40 40). Wij helpen u graag en het voorkomt teleurstellingen.

Eigen risico: als uw behandelingen worden vergoed vanuit de Basisverzekering, betaalt u eigen risico. Worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, dan betaalt u geen eigen risico.

Eigen bijdrage: er geldt geen eigen bijdrage.

Gecontracteerde therapeut

In de Zorgvinder vindt u een gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut bij u in de buurt.

Gecontracteerde fysio- of oefentherapeuten staan ingeschreven bij het CKR, oftewel het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie. Hetzelfde geldt voor kinderfysiotherapeuten, geriatrisch-,  oedeem-, manueel- of bekkentherapeuten. Tot slot kunt u voor oedeem- of littekentherapie ook terecht bij een huidtherapeut met de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ in Kwaliteitsregister Paramedici.

Algemene of gespecialiseerde therapeut

Voor de meeste klachten kunt u terecht bij een algemeen fysiotherapeut. Voor sommige specifieke klachten kunt u het beste naar een therapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van deze klachten. Bijvoorbeeld:

 • voor orthopedisch gerelateerde klachten kunt u terecht bij een manueel therapeut;
 • voor de motorische ontwikkeling van uw kind kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut;
 • als u als oudere te maken heeft met complexe gezondheidsproblematiek, kunt u terecht bij de geriatriefysiotherapeut;
 • voor bekken-gerelateerde klachten kunt u terecht bij een bekkenfysiotherapeut;
 • voor lymfoedeem-gerelateerde klachten kunt u terecht bij een oedeemtherapeut;

Heeft u klachten die samenhangen met stress en klachten zoals pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden? Dan kunt u terecht bij een psychosomatisch fysiotherapeut/oefentherapeut. Let wel, deze vergoeding kan alleen voortkomen uit een afgesloten aanvullende verzekering.

Niet gecontracteerde therapeut

Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut, dan heeft u recht op vergoeding als deze staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie. Voor oedeemtherapie en littekentherapie kunt u ook naar een huidtherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening 'Kwaliteitsgeregistreerd' heeft.

U heeft voor een vergoeding vanuit de Basisverzekering in de volgende gevallen een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, tandarts of bedrijfsarts:

 • als het gaat om een aandoening die staat op een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde lijst: (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering) en uw specialist de diagnose gesteld heeft.
 • voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut.
 • voor therapeuten die geen contract hebben met Menzis.

De start van fysio- of oefentherapie bestaat meestal uit een screening, intake en onderzoek (wat heeft u precies, hoe gaat de therapeut u behandelen). Deze handelingen (screening en intake en onderzoek) gelden als één behandeling als zij op één dag worden uitgevoerd door uw therapeut.

Zorgt uw huisarts voor de screening en uw fysio- of oefentherapeut voor de intake en onderzoek, dan geldt dat ook als één behandeling van uw therapeut.

Het kan ook zijn dat uw therapeut alleen de screening uitvoert en u terugverwijst naar uw huisarts. Ook dat geldt dan als één behandeling door uw therapeut.

Zorgt uw therapeut voor de screening en op een andere dag voor de intake en onderzoek, dan geldt dit als twee behandelingen door uw therapeut.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.