Fysio- en Oefentherapie vanaf 18 jaar

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Met advies en begeleiding van een fysio- en oefentherapeut kunt u beter bewegen. Hij of zij helpt u bij het herstellen van een operatie, oedeem of verlicht langdurige klachten. Op deze pagina leest u wat de vergoedingen zijn. 

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

bij bepaalde chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Bij etalagebenen eenmalige vergoeding per behandelepisode van 37 behandelingen per 12 mnd. Bij artrose in de heup- en kniegewrichten vergoeding van 12 behandelingen per 12 mnd. Bij COPD Gold II of hoger vergoeding van maximaal 70 behandelingen in 1e jaar (afhankelijk van klasse bepaald door huisarts of medisch specialist), daarna afhankelijk van de ernst van de COPD


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

bij bepaalde chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Bij etalagebenen eenmalige vergoeding per behandelepisode van 37 behandelingen per 12 mnd. Bij artrose in de heup- en kniegewrichten vergoeding van 12 behandelingen per 12 mnd. Bij COPD Gold II of hoger vergoeding van maximaal 70 behandelingen in 1e jaar (afhankelijk van klasse bepaald door huisarts of medisch specialist), daarna afhankelijk van de ernst van de COPD


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

bij bepaalde chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Bij etalagebenen eenmalige vergoeding per behandelepisode van 37 behandelingen per 12 mnd. Bij artrose in de heup- en kniegewrichten vergoeding van 12 behandelingen per 12 mnd. Bij COPD Gold II of hoger vergoeding van maximaal 70 behandelingen in 1e jaar (afhankelijk van klasse bepaald door huisarts of medisch specialist), daarna afhankelijk van de ernst van de COPD


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

maximaal 32 behandelingen per kalenderjaar


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

COPD Gold II of hoger:
U krijgt u een maximaal aantal behandelingen vergoed in het 1e jaar. Dit is afhankelijk van de klasse die de huisarts of medisch specialist bepaalt. Daarna is het afhankelijk van de ernst van de COPD:

 • Klasse A: maximaal 5 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijgt u geen behandelingen meer vergoed*
 • Klasse B: maximaal 27 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijgt u ieder jaar 3 behandelingen vergoed*
 • Klasse C of D: maximaal 70 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijgt u ieder jaar 52 behandelingen vergoed*

* Misschien heeft u recht op vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Had u in of voor 2018 al oefentherapie voor COPD? Deze behandelingen worden niet meegenomen bij het maximale aantal behandelingen. Vanaf 1 januari 2019 beginnen we opnieuw met tellen. U bent dus verzekerd voor het maximaal aantal behandelingen zoals hierboven beschreven.


Urine-incontinentie:
Heeft u last van urine-incontinentie en bent u 18 jaar of ouder? Dan krijgt u maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Etalagebenen:
Heeft u last van claudicatio intermittens (etalagebenen)? Dan krijgt u maximaal 37 behandelingen oefentherapie vergoed. Hierdoor kan in veel gevallen een operatie worden voorkomen. Voorwaarde is dat de behandelingen binnen 12 maanden plaatsvinden. Deze vergoeding geldt voor de gehele verzekeringsperiode bij Menzis. 

Artrose:
Heeft u last van artrose aan uw heupen of uw knieën? Dan krijgt u maximaal 12 behandelingen oefentherapie vergoed. Voorwaarde is dat de behandelingen binnen 12 maanden plaatsvinden. De behandeling mag niet als voorbereiding op of nazorg van een operatie zijn.

 • Behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden, worden niet vergoed. Denk aan het werken aan de conditie in de vorm van medische fitness (hieronder vallen ook fysiofitness, slender you en groepszwemmen), UV-B behandeling, spatadertherapie, cranio-sacraaltherapie, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie en shockwave.
 • Fysiotherapie in het buitenland wordt niet vergoed.

Twijfelt u over een vergoeding? Informeer dan bij uw therapeut of bel met onze Klantenservice (088 222 40 40). 

Eigen risico 
Staat uw behandeling op deze lijst? Dan wordt deze vergoed uit de Basisverzekering. U betaalt dan eigen risico.
Wordt de behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering? Dan betaalt u geen eigen risico.

Eigen bijdrage 
U betaalt geen eigen bijdrage.

Voor de meeste klachten kunt u terecht bij een algemeen fysiotherapeut. Voor sommige specifieke klachten kunt u het beste naar een gespecialiseerde therapeut. Denk aan:

 • de manueel therapeut: gespecialiseerd in klachten waarin de wervelkolom en ledematen centraal staan,
 • de kinderfysiotherapeut: gespecialiseerd in klachten waarin de motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind centraal staan,
 • de geriatriefysiotherapeut: gespecialiseerd in klachten bij kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek,
 • de bekkenfysiotherapeut: gespecialiseerd in klachten waarin de bekkenregio en heupen centraal staan,
 • de oedeemtherapeut: gespecialiseerd in klachten waarin (lymf)oedeem centraal staat.

Tip: vraag aan uw fysiotherapeut of hij of zij gespecialiseerd is in de behandeling van uw klachten.

Let op:

 • U kunt alleen naar een algemeen fysiotherapeut, een kinderfysiotherapeut, een manueel therapeut, een oedeemfysiotherapeut, een geriatriefysiotherapeut of een bekkenfysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie. U kunt dit nakijken op www.defysiotherapeut.com
 • Voor oedeemtherapie en littekentherapie kunt u ook naar een huidtherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft.
 • U kunt voor behandeling van de ziekte van Parkinson alleen naar een fysiotherapeut die is aangesloten bij ParkinsonNet en die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie.
 • Voor de behandeling van Claudicatio intermittens (etalagebenen) kunt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij ClaudicatioNet.
 • U kunt naar een oefentherapeut of een kinderoefentherapeut, die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft.
 • Een fysiotherapeut mag aan het begin van het behandelingstraject 2 behandelingen declareren op 1 dag. Bijvoorbeeld: er wordt naast een intakegesprek ook een individuele- of lange zitting in rekening gebracht. 
In onze Zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten.

U heeft voor vergoeding uit de Basisverzekering een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts:

 • als uw aandoening voorkomt op deze lijst
 • voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut
 • voor therapeuten die geen contract hebben met Menzis

U heeft voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering alleen een verwijzing nodig voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut.

Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gelden er maximale tarieven en zijn er voorwaarden voor vergoeding:

 • U heeft vanuit de Basisverzekering een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Vanuit de aanvullende verzekering is er geen verwijzing nodig.
 • U heeft alleen recht op vergoeding als de fysiotherapeut staat ingeschreven in het CKR van het KNGF of in het register Keurmerk Fysiotherapie.
 • U heeft alleen recht op vergoeding als de oefentherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft.
 • Voor oedeemtherapie en littekentherapie kunt ook naar een huidtherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening 'Kwaliteitsgeregistreerd' heeft.
 • Bij aanvullende verzekeringen vergoedt Menzis maximaal 75% van de zorgkosten van de zorgaanbieder.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.