Specialistische GGZ met opname

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Heeft u een opname in een psychiatrische kliniek nodig? In een instelling waar u tijdelijk woont en goede geestelijke zorg krijgt zodat u zich straks beter voelt? Op deze pagina leest u wat u vergoed krijgt voor specialistische GGZ met opname, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.

 

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Ja, voor specialistische GGZ met opname geldt het eigen risico. Een DBC traject (Diagnose Behandeling Combinatie) in een GGZ instelling duurt maximaal 365 dagen. De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar uw eigen risico verrekend wordt. Het eigen risico wordt verrekend over het jaar waarin uw behandeling start.

Let op: Als uw behandeling langer dan de maximale 365 dagen duurt en uw vervolg-DBC wordt in het volgende jaar geopend, dan betaalt u twee keer het eigen risico. Wanneer u wilt weten of er voor uw behandeling een vervolg-DBC gestart wordt, dan kunt u dit navragen bij uw behandelaar.

U kunt terecht bij een GGZ-instelling of bij de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. In een GGZ-instelling moet een psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar zijn.

De zorgaanbieder moet beschikken over een kwaliteitsstatuut naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld over kwaliteit en verantwoording. Alle door Menzis gecontracteerde GGZ-instellingen hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in onze Zorgvinder

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, controleer dan vóór de behandeling of deze zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via 088 222 40 40.

Naar de Zorgvinder

U heeft recht op:

  • Opname en verblijf, 24 uur per dag, in een psychiatrische kliniek of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. U krijgt maximaal 1095 dagen vergoed, waarbij we een onderbreking van maximaal dertig dagen niet meetellen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen. 
  • Vergoeding van de noodzakelijke, bij de behandeling behorende zorg. Dus ook op geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, verpleging en verzorging.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde instelling? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. We helpen u graag via 088 222 40 40.

Verblijft u langer dan 365 dagen (onafgebroken) in een GGZ-instelling? Laat uw hoofdbehandelaar uiterlijk twee maanden voor het einde van de 365 dagen schriftelijk toestemming vragen voor voortzetting van de opname.

Heeft u Menzis Basis Vrij?

In de Verzekeringsvoorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Zorg ervoor dat deze zo compleet mogelijk is. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ja, u heeft vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Voor een crisisopname is geen verwijzing nodig.

U heeft geen recht op vergoeding van behandeling van aanpassingsproblemen en werk- en relatieproblemen.

Doorlopende psycho-analyse behandelingen worden niet meer vergoed. Deze behandelingen worden niet meer vergoed sinds 2010, maar lopende behandelingen mochten worden afgerond. De redelijke periode (5 tot 10 jaar) voor deze afronding is voorbij.

Ambulante behandeling
Een ‘ambulante behandeling’ betekent bij verslavingszorg dat u in een eigen omgeving geholpen wordt. Dichtbij vrienden of familie. Dat kan thuis zijn maar bijvoorbeeld ook in een woongroep. Logischerwijs is een ambulante behandeling in het buitenland dan ook niet mogelijk. 

Dagbehandeling
Soms heeft een ambulante behandeling bij verslavingszorg niet het gewenste effect. Een opname in een kliniek is misschien een stap te ver maar intensievere zorg is wenselijk. In dat geval is dagbehandeling een mogelijkheid. Bij een dagbehandeling gaat u gedurende een deel van de dag naar een zorginstelling. U krijgt daar de noodzakelijke verslavingszorg. Op die manier kunt u nog steeds met familie en vrienden afspreken en uw werk of hobby blijven doen. Omdat een dagbehandeling in het buitenland contact met familie, vrienden of werk moeilijk maakt, vergoedt Menzis alleen in uitzonderlijke gevallen een dagbehandeling in het buitenland.

Wilt u een dagbehandeling in het buitenland en weet u niet zeker of Menzis deze vergoedt? Bel dan met ons op telefoonnummer 088 222 40 40. We helpen u graag. 

Klinische behandeling
Bij een klinische behandeling wordt u opgenomen in een kliniek en krijgt u daar de noodzakelijke verslavingszorg. U bent daar zowel overdag als ’s nachts. Hoe lang u daar blijft, is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Dat kan enkele weken zijn of maanden. Het doel is om u zo snel mogelijk weer in uw eigen omgeving te krijgen. Vaak volgt na een klinische behandeling een dagbehandeling of ambulante behandeling.

Verslavingszorg via een klinische behandeling vindt alleen plaats bij één of meerdere van de volgende situaties: 

  • Ernstige lichamelijke- of psychische aandoeningen.
  • Ernstige verslaving.
  • Weinig tot geen sociale contacten.

Omdat bij een klinische behandeling in het buitenland afstemming met familie of vrienden moeilijk is, vergoedt Menzis alleen in uitzonderlijke gevallen een klinische behandeling.

Is een klinische behandelig in het buitenland wenselijk en weet u niet zeker of Menzis deze vergoedt? Bel dan met ons op telefoonnummer 088 222 40 40. We helpen u graag. 

Uw zorgaanbieder vermeldt standaard de diagnosecode op de declaratie die hij verstuurt. Wilt u dat de declaratie verzonden wordt zonder die code, dan is voorafgaand of uiterlijk bij de eerste declaratie een verklaring nodig. Deze verklaring (pdf) kunt u, ondertekend door u en uw behandelaar, sturen naar het volgende adres:

Menzis
t.a.v. team Verzekerdennota's
Postbus 75000 
7500 KC Enschede


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.