Ik heb een hoortoestel nodig

Voor een nieuw hoortoestel kunt u voordelig en goed terecht bij aanbieders met wie Menzis afspraken voor u heeft gemaakt. Op deze pagina vindt u alle informatie over goed horen en uw zorgverzekering.

In het kort

Op basis van testen, wordt bepaalt of u een hoortoestel vergoed krijgt of niet. Als voorwaarde voor de vergoeding geldt een afname van 35dB op het beste oor. Alleen een KNO-arts of audioloog kan dit vaststellen.

Neem de tijd om u goed te informeren

Neem de tijd om de informatie die uw arts u geeft, goed door te nemen. Ook kunt u extra informatie vinden, bijvoorbeeld op het internet.

 • Op de website Hoorwijzer vindt u meer informatie. Deze website is gemaakt voor en door slechthorenden.

Heeft u daarna nog vragen of twijfelt u? Vraag dan om een tweede gesprek met uw arts.

Naar een audicien zonder contract: hoe werkt dat?

 • Voor een hoortoestel

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde audicien voor een hoortoestel? Dat gaat zo:

  1. U gaat naar de audicien. Die doet een intake.
  2. Na de intake kunt u worden doorverwezen naar een medisch specialist of huisarts. De audicien beoordeelt of dit nodig is. Dan houdt het traject op tot u verder bent onderzocht. 
  3. Is de doorverwijzing niet nodig? Dan geeft de audicien u een advies voor en informatie over een hoortoestel. 
  4. U heeft proefperiode om het hoortoestel te proberen. Dit duurt 6-10 weken.
  5. Bevalt het hoortoestel? Dan tekent u een verklaring. Hiermee geeft u aan dat u tevreden bent.  
  6. De audicien dient namens u de aanvraag in bij Menzis. De audicien stuurt een audiogram, de tevredenheidsverklaring en de offerte mee. Het kan ook zijn dat de audicien u vraagt om zelf de aanvraag in te dienen.
  7. Meestal geven we binnen 14 dagen aan of we het hulpmiddel wel of niet vergoeden. Accepteren we uw aanvraag? Dan krijgt u een zogenaamde machtiging van ons. Hierop staat welk bedrag vergoed wordt. Als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd, krijgt u geen vergoeding. U krijgt dan een brief met uitleg van ons.
  8. Wordt de aanvraag geaccepteerd? Dan kunt u de kosten declareren. Dat kan op 2 manieren:

  A. U betaalt de rekening aan de audicien. U declareert de kosten bij Menzis. U stuurt de rekening en een kopie van de machtiging mee. Menzis vergoedt volgens uw polisvoorwaarden.

  B. U betaalt het bedrag dat niet wordt vergoed aan de audicien. De audicien dient de rekening in bij Menzis. Menzis betaalt het te vergoeden bedrag aan de audicien

  Bent u ouder dan 18 jaar? Dan worden de eigen bijdrage en het eigen risico afgetrokken van uw vergoeding.

 • Voor een ander hulpmiddel, zoals fm-apparatuur, infrarood- of bluetoothapparatuur of ringleiding

  U gaat naar een niet-gecontracteerde audicien voor een ander gehoorhulpmiddel dan een hoorapparaat, zoals fm-apparatuur, infrarood-apparatuur, bluetooth-apparatuur of een ringleiding. Dat gaat zo:

  1. U gaat naar de audicien. Die doet een intake.
  2. Na de intake kunt u worden doorverwezen naar een medisch specialist of huisarts. De audicien beoordeelt of doorverwijzing nodig is. Dan houdt het traject op tot u verder bent onderzocht.
  3. Is de doorverwijzing niet nodig? Dan geeft de audicien advies voor en informatie over een hulpmiddel dat bij u past.
  4.  De audicien dient namens u de aanvraag in bij Menzis. De audicien stuurt een toelichting waarin staat waarom dit hulpmiddel wordt aangevraagd en een offerte mee. Het kan ook zijn dat de audicien u vraagt om zelf de aanvraag in te dienen.
  5.  Meestal geven we binnen 14 dagen aan of we het hulpmiddel wel of niet vergoeden. Accepteren we uw aanvraag? Dan krijgt u een zogenaamde machtiging van ons. Hierop staat welk bedrag vergoed wordt. Als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd, krijgt u geen vergoeding. U krijgt dan een brief met uitleg van ons.
  6. Wordt de aanvraag geaccepteerd? Dan kunt u de kosten declareren. Dat kan op 2 manieren:

  6A. U betaalt de rekening aan de audicien. U declareert de kosten bij Menzis. U stuurt de rekening en een kopie van de machtiging mee. Menzis vergoedt volgens uw polisvoorwaarden.

  6B. U betaalt het bedrag dat niet wordt vergoed aan de audicien. De audicien dient de rekening in bij Menzis. Menzis betaalt het te vergoeden bedrag aan de audicien.

  Bent u ouder dan 18 jaar? Dan wordt het eigen risico afgetrokken van uw vergoeding.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

Vergoedingen

De Basisverzekering vergoedt alle kosten die te maken hebben met uw behandeling: huisartsbezoek, de behandeling in het ziekenhuis en eventuele medicijnen of een second opinion. 

Om te weten wat u precies vergoed krijgt voor een hoortoestel of ruismaskeerder, bekijkt u de vergoedingen van de Basisverzekering. Wel betaalt u het eigen risico. Soms heeft u ook recht op andere vergoedingen, bijvoorbeeld voor:

Bemiddeling bij wachttijden

Kunt u niet op korte termijn terecht bij uw zorgaanbieder? We zoeken voor u uit of het sneller kan. Dat is vaak zo. Door te bemiddelen bij wachttijden wordt u gemiddeld 48 dagen sneller geholpen. Deze service is gratis en benadeelt andere patiĆ«nten niet. U leest er meer over op onze pagina over bemiddeling bij wachttijden.