Generalistische Basis GGZ

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Zit u geestelijk in de knoop? Heeft u hulp of coaching nodig van een psycholoog, therapeut of psychiater? Een huisarts of medisch specialist bepaalt of u deze zorg nodig heeft. Psychische zorg vergoeden we uit de Generalistische Basis GGZ. Bekijk voor welke zorg u een vergoeding krijgt. Niet alle behandelingen vallen eronder.

 

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding uit de aanvullende verzekering voor Generalistische Basis GGZ.

U heeft recht op vergoeding van psychische zorg als een huisarts of medisch specialist vindt dat u deze zorg nodig heeft. 

Let op! U krijgt niet voor elke denkbare behandeling van een psychische aandoening of psychische zorg een vergoeding uit de Basisverzekering. Voorkom een teleurstelling. Laat u voordat de behandeling start goed informeren door uw zorgaanbieder. 

U kunt met uw vragen ook bij ons terecht: 088 222 40 40. Wij kunnen u een aanwijzing geven van de vergoeding, op basis van het vermoeden van uw huisarts (of medisch specialist). Pas na een gesprek met de behandelaar wordt een diagnose gesteld. Dan kan met zekerheid worden aangegeven of uw zorg vergoed wordt.

Wat wordt niet vergoed?

Niet alles valt onder psychische zorg. Dit wordt onder andere niet vergoed: 

 • Intelligentietesten
 • Hulp bij problemen op het werk
 • Hulp bij relatieproblemen
 • Hulp bij aanpassingsproblemen
 • Psychologisch diagnostisch onderzoek
 • Opvoedkundige behandelingen
 • Behandeling door een seksuoloog

Doorlopende psycho-analyse behandelingen worden niet meer vergoed, Deze behandelingen worden niet meer vergoed sinds 2010, maar lopende behandelingen mochten worden afgerond. De redelijke periode (5 tot 10 jaar) voor deze afronding is voorbij.

Ja, voor psychische zorg betaalt u eigen risico. Een behandeltraject in de GGZ duurt maximaal 365 dagen. De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar uw eigen risico wordt verrekend.

Let op: Duurt uw behandeling langer dan de maximale 365 dagen? En wordt uw vervolgbehandeling in het volgende jaar geopend? Dan betaalt u tweemaal het eigen risico. Wilt u weten of voor uw behandeling een vervolgbehandeling wordt gestart? Vraag dit aan uw behandelaar. 

Voor psychische zorg kunt u naar een:

 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Verpleegkundig specialist (alleen in instellingen)

Psychische klachten behandelen kan vaak helemaal of voor een deel online. Uw behandeling bestaat dan uit opdrachten maken in een beveiligde omgeving, videobellen of beide. Een online behandeling is prettig als u liever thuisblijft of snel met de behandeling wilt beginnen. U volgt de behandeling wanneer u wilt en kunt bijna meteen beginnen. Vraag aan uw behandelaar of een online behandeling bij u en uw klachten past. Een online behandeling wordt net zo vergoed als een niet-online behandeling.

De zorgaanbieder moet een kwaliteitsstatuut hebben, zoals het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld voor kwaliteit en verantwoording. Alle door Menzis gecontracteerde zorgaanbieders hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in de Zorgvinder.

Naar de Zorgvinder

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat? Controleer dan vóór de behandeling of deze zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

 • Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag.
 • Heeft u Menzis Basis Vrij? Dan krijgt u 100% vergoed.

Hierbij kijken we naar het gemiddelde op de Nederlandse markt. Rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven? Vergeleken met andere zorgaanbieders? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Of lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Let op: Kiest u een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. Dit geldt alleen voor specialistische GGZ met opname en voor ambulante verslavingszorg. Voor alle overige vormen van ongecontracteerde zorg hoeft u geen toestemming te vragen. Toestemming vraagt u aan via het digitale toestemmingsformulier GGZ. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen (nota’s) declareren. We adviseren u dit formulier samen met de behandelaar in te vullen.

Vraag toestemming aan

Toestemming

In de verzekeringsvoorwaarden staat per vergoeding of u eerst toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Zorg dat deze zo volledig mogelijk is. Menzis beoordeelt uw aanvraag. Daarna krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Let op: kiest u een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf toestemming nodig. Dit vraagt u aan met het digitale toestemmingsformulier GGZ

Verwijzing

U heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. In de verwijsbrief moet staan welke aandoening uw huisarts (of medisch specialist) denkt dat u heeft.


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.