• .
 • .

Generalistische Basis GGZ

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2019
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Als u geestelijk in de knoop zit, kunt u hulp of coaching nodig hebben van een psycholoog, therapeut of psychiater. Een huisarts of medisch specialist bepaalt of u deze zorg nodig heeft. Psychische zorg vergoeden we vanuit de Generalistische Basis GGZ. Bekijk welke zorg vergoed wordt, want niet alle behandelingen vallen eronder.

 

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding uit de aanvullende verzekering voor Generalistische Basis GGZ.

U heeft recht op vergoeding van psychische zorg als een huisarts of medisch specialist vindt dat u deze zorg nodig heeft. 

Let op! Niet elke denkbare behandeling van een psychische aandoening of psychische zorg wordt vergoed uit de Basisverzekering. Voorkom een teleurstelling en laat u hierover goed informeren door uw zorgaanbieder voordat u de behandeling start of informeer bij ons. 

De Zorgadviseur kan een indicatie geven van de vergoeding, op basis van het vermoeden van uw huisarts (of medisch specialist). Pas na de intake door de behandelaar wordt er een diagnose gesteld en kan er met zekerheid worden aangegeven of de zorg vergoed wordt.

 

Wat wordt niet vergoed?

Er zijn zaken die niet onder psychische zorg vallen. Die worden dus niet vergoed. Dit zijn onder andere:

 • Intelligentietesten
 • Hulp bij problemen op het werk
 • Hulp bij relatieproblemen
 • Hulp bij aanpassingsstoornissen
 • Psychologisch diagnostisch onderzoek
 • Opvoedkundige behandelingen
 • Behandeling door een seksuoloog

Ja, voor psychische zorg geldt het eigen risico. Een behandeltraject in de GGZ duurt maximaal 365 dagen. De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar uw eigen risico verrekend wordt. Het eigen risico wordt verrekend over het jaar waarin uw behandeling start.

Let op: Als uw behandeling langer dan de maximale 365 dagen duurt en uw vervolgbehandeling wordt in het volgende jaar geopend, dan betaalt u tweemaal het eigen risico. Wanneer u wilt weten of er voor uw behandeling een vervolgbehandeling gestart wordt, dan kunt u dit navragen bij uw behandelaar.

Voor psychische zorg kunt u terecht bij een:

 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Verpleegkundig specialist (alleen in instellingen)

De zorgaanbieder moet beschikken over een kwaliteitsstatuut naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld over kwaliteit en verantwoording. Alle door Menzis gecontracteerde zorgaanbieders hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in de Zorgvinder.

Naar de Zorgvinder

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, controleer dan vóór de behandeling of deze zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met de Menzis Zorgadviseur.

In de verzekeringsvoorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Zorg ervoor dat deze zo volledig mogelijk is. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Kiest u een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf toestemming nodig. Dit vraagt u aan met het digitale toestemmingsformulier GGZ

 

Heeft u een verwijzing nodig?

Ja, u heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. In de verwijsbrief moet staan welke aandoening uw huisarts (of medisch specialist) denkt dat u heeft.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy