Medisch specialistische zorg

Vergoeding van ziekenhuiszorg

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Onder medisch specialistische zorg vallen veel medische ingrepen en behandelingen. U kunt hierbij denken aan onderzoek en diagnostiek door een medisch specialist. Of aan verpleging en verzorging in een ziekenhuis. Bekijk hier de vergoedingen en waar u terechtkunt.

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed?

Vanuit de Basisverzekering heeft u recht op vergoeding van: 

 • onderzoek en diagnostiek
 • behandeling
 • verblijf/opname (indien medisch noodzakelijk)
 • verpleging en verzorging (indien medisch noodzakelijk)
 • paramedische zorg als onderdeel van de behandeling en het verblijf in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
 • materialen die de medisch specialist gebruikt, zoals geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen
 • laboratoriumonderzoek

Heeft u Menzis Basis en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u 75% van de nota vergoed, tot een maximum van 75% van het bedrag dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd. Bij Menzis Basis Voordelig is dit 70% van de nota, tot maximaal 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Met Menzis Basis Vrij krijgt u 100% vergoed als het om een redelijk tarief gaat.

Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.


Ja, voor medisch specialistische zorg geldt het eigen risico.

U kunt voor medisch specialistische zorg naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan verbonden is. U kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat medisch specialistische zorg biedt.

Let op: een ZBC is niet hetzelfde als een ziekenhuis. Er kan een andere vergoeding gelden. Lees meer over behandelingen in een ZBC

Menzis heeft met heel veel zorgaanbieders een contract gesloten. In de Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

Naar de Zorgvinder

Medisch specialistische zorg wordt vergoed uit de Basisverzekering. Deze zorg moet aan een aantal algemene voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zo moet een huisarts of medisch specialist bepalen dat u de zorg echt nodig heeft.

Voor sommige medische behandelingen moet u vooraf toestemming hebben van Menzis. Die toestemming vraagt uw zorgaanbieder, namens u, bij Menzis aan. Deze behandelingen staan op de limitatieve lijst medisch specialistische zorg van Zorgverzekeraars Nederland.

Daarnaast is vooraf toestemming nodig voor:

 • Klinische longrevalidatie.
 • Zorg in het astmacentrum in Davos.
 • Plastisch chirurgische behandelingen/operaties.

Heeft u Menzis Basis Vrij?

In de Algemene Voorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Deze moet zo compleet mogelijk zijn. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ja, u heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, verloskundige, een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) of een arts verstandelijk gehandicapten. Als de klachten met uw werk te maken hebben, dan kan de bedrijfsarts ook verwijzen. Meer informatie over specifieke verwijzingen vindt u hieronder. 

 • Voor het plaatsen van tandheelkundige implantaten door een kaakchirurg heeft u vooraf een verwijzing van een tandarts nodig. 
 • Verwijzing naar een oogarts, kinderarts of orthopeed mag ook gedaan worden door een jeugdarts of een arts in de jeugdgezondheidszorg.
 • Verwijzing naar de medisch specialist KNO mag ook gedaan worden door een audicien. 
 • Verwijzing naar de medisch specialist in het geval van tuberculose mag ook gedaan worden door een GGD-arts. 
 • Voor spoedeisende zorg heeft u geen schriftelijke verwijzing nodig.

Er zijn ook behandelingen die niet vergoed worden vanuit de Basisverzekering. Voor alle duidelijkheid zetten we ze hieronder voor u op een rijtje.

 • Liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik.
 • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn of  bij vrouwen zonder borstgroei of transgenders zonder borstgroei.
 • Behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek.
 • Sterilisatie en het ongedaan maken van een sterilisatie.
 • Een besnijdenis (circumcisie), wanneer deze medisch niet noodzakelijk is.
 • Behandeling met een redressiehelm van een scheef of vergroeid babyhoofdje.

Let op: medisch specialistische zorg die verleend wordt door een instelling die niet is toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt niet vergoed.

De juiste zorg krijgen kan best lastig zijn. Daarom heeft Menzis de Zorgadviseur. Hij adviseert u graag bij belangrijke onderwerpen zoals:

 • Informatie over behandelmogelijkheden en bij welke zorgaanbieders u terecht kunt. 
 • Ervoor zorgen dat u snel geholpen wordt (wachttijdbemiddeling).

Zorgaanbieders zijn verplicht om hun patiënten te informeren als de zorg of de behandeling niet wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Twijfelt u? Vraag dan gerust meer informatie aan uw zorgaanbieder. Of bel met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40.

Heeft u alle informatie gelezen en wilt u toch nog iets weten? Bel dan gerust met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40. Wij helpen u graag!


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.