Specialistische GGZ zonder opname

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

U brengt regelmatig een bezoek aan een professionele hulpverlener zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog? Daarbij is opname niet nodig maar de zorg wel intensief? De medische wereld spreekt in zo’n geval van Specialistische GGZ zonder opname.

 

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Gecontracteerde zorgaanbieder:

vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Ja, voor specialistische GGZ zonder opname geldt het eigen risico. Een DBC traject in de GGZ duurt maximaal 365 dagen. De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar uw eigen risico verrekend wordt. Het eigen risico wordt verrekend over het jaar waarin uw behandeling start.

Let op: Duurt uw behandeling langer dan de maximale 365 dagen en wordt uw vervolg-DBC in het volgende jaar geopend? Dan betaalt u twee keer het eigen risico. Wanneer u wilt weten of er voor uw behandeling een vervolg-DBC gestart wordt, dan kunt u dit navragen bij uw behandelaar.

U kunt terecht bij een zelfstandig gevestigde psychiater, psychotherapeut of klinisch-psycholoog of bij een GGZ-instelling. Ook kunt u naar de polikliniek van een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Gaat u naar een GGZ-instelling, dan moet een psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar zijn.

De zorgaanbieder moet beschikken over een kwaliteitsstatuut naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld over kwaliteit en verantwoording. Alle door Menzis gecontracteerde GGZ-instellingen hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in onze Zorgvinder.

Psychische klachten behandelen kan vaak helemaal of voor een deel online. Uw behandeling bestaat dan uit opdrachten maken in een beveiligde omgeving, videobellen of beide. Een online behandeling is prettig als u liever thuisblijft of snel met de behandeling wilt beginnen. U volgt de behandeling wanneer u wilt en kunt bijna meteen beginnen. Vraag aan uw behandelaar of een online behandeling bij u en uw klachten past. Een online behandeling wordt net zo vergoed als een niet-online behandeling. 

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, controleer dan vóór de behandeling of deze zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. 

Naar de Zorgvinder

Ja, u heeft vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde instelling voor verslavingszorg? Dan heeft u sinds 1 mei 2019 vooraf toestemming nodig van Menzis. Via het toestemmingsformulier vraagt u dit aan. U kunt dit formulier direct online invullen. 

U heeft geen recht op vergoeding van behandeling van aanpassingsprobleemn en werk- en relatieproblemen.

Doorlopende psycho-analyse behandelingen worden niet meer vergoed. Deze behandelingen worden niet meer vergoed sinds 2010, maar lopende behandelingen mochten worden afgerond. De redelijke periode (5 tot 10 jaar) voor deze afronding is voorbij.

Ambulante behandeling
Een ‘ambulante behandeling’ betekent bij verslavingszorg dat u in een eigen omgeving geholpen wordt. Dichtbij vrienden of familie. Dat kan thuis zijn maar bijvoorbeeld ook in een woongroep. Logischerwijs is een ambulante behandeling in het buitenland dan ook niet mogelijk. 

Dagbehandeling
Soms heeft een ambulante behandeling bij verslavingszorg niet het gewenste effect. Een opname in een kliniek is misschien een stap te ver maar intensievere zorg is wenselijk. In dat geval is dagbehandeling een mogelijkheid. Bij een dagbehandeling gaat u gedurende een deel van de dag naar een zorginstelling. U krijgt daar de noodzakelijke verslavingszorg. Op die manier kunt u nog steeds met familie en vrienden afspreken en uw werk of hobby blijven doen. Omdat een dagbehandeling in het buitenland contact met familie, vrienden of werk moeilijk maakt, vergoedt Menzis alleen in uitzonderlijke gevallen een dagbehandeling in het buitenland.

Wilt u een dagbehandeling in het buitenland en weet u niet zeker of Menzis deze vergoedt? Bel dan met ons op telefoonnummer 088 222 40 40. We helpen u graag. 

Klinische behandeling
Bij een klinische behandeling wordt u opgenomen in een kliniek en krijgt u daar de noodzakelijke verslavingszorg. U bent daar zowel overdag als ’s nachts. Hoe lang u daar blijft, is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Dat kan enkele weken zijn of maanden. Het doel is om u zo snel mogelijk weer in uw eigen omgeving te krijgen. Vaak volgt na een klinische behandeling een dagbehandeling of ambulante behandeling.

Verslavingszorg via een klinische behandeling vindt alleen plaats bij één of meerdere van de volgende situaties: 

  • Ernstige lichamelijke- of psychische aandoeningen
  • Ernstige verslaving
  • Weinig tot geen sociale contacten

Omdat bij een klinische behandeling in het buitenland afstemming met familie of vrienden moeilijk is, vergoedt Menzis alleen in uitzonderlijke gevallen een klinische behandeling.

Is een klinische behandeling in het buitenland wenselijk en weet u niet zeker of Menzis deze vergoedt? Bel dan met ons op telefoonnummer 088 222 40 40. We helpen u graag. 

Uw zorgaanbieder vermeldt standaard de diagnosecode op de declaratie die hij verstuurt. Wilt u dat de declaratie verzonden wordt zonder die code, dan is voorafgaand of uiterlijk bij de eerste declaratie een verklaring nodig. Deze verklaring (pdf) kunt u, ondertekend door u en uw behandelaar, sturen naar het volgende adres:

Menzis
t.a.v. afdeling verzekerdennota’s GGZ
Postbus 75000 
7500 KC Enschede


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.