Verloskundige zorg en bevalling uit de Basisverzekering

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Bent u in verwachting? Dan is het fijn om te weten dat u verloskundige hulp en zorg krijgt. Zo wordt u bijvoorbeeld begeleid en gecontroleerd tijdens uw zwangerschap door een verloskundige. En ook bij de bevalling krijgt u alle zorg die nodig is.

Wilt u meer weten over de vergoeding van kraamzorg of de vergoedingen die mogelijk zijn vanuit uw aanvullende verzekering? Bekijk het hier:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Vóór de bevalling:

 • zorg van uw verloskundige of medisch specialist.
 • prenatale screening inclusief voorlichting en advies, de termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen en het structureel echoscopisch onderzoek; de '20 weken-echo'.
 • andere echo's, als dat medisch gezien nodig is.
 • de combinatietest (nekplooimeting), als dat medisch gezien nodig is.
 • de niet-invasieve prenatale test (NIPT), als u hiervoor een medische indicatie heeft of als uit de combinatietest een verhoogd risico blijkt op bijvoorbeeld het syndroom van Down. Lees meer hierover in het rapport van Zorginstituut Nederland.
 • invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie, als u een medische indicatie of positieve uitslag op de combinatietest of NIPT heeft.
 • een kinderwensconsult of preconceptie consult bij de verloskundige.

Tijdens de bevalling:

 • zorg van uw verloskundige, zowel thuis als in het ziekenhuis en van de medisch specialist in het ziekenhuis.
 • heeft u een medische indicatie? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • heeft u geen medische indicatie, maar mag u niet thuis bevallen omdat u te ver van een ziekenhuis woont? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • heeft u geen medische indicatie? Dan krijgt u een lagere vergoeding als u bevalt in het ziekenhuis of in een geboortecentrum. Bekijk de vraag op deze pagina ook: Geldt er een eigen bijdrage?

Na de bevalling:

 • zorg van uw verloskundige of medisch specialist.
 • bij een vroeggeboorte mag de moeder tot 28 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijven.
 • moet uw baby na de bevalling in het ziekenhuis blijven (met andere woorden, is er sprake van een medische indicatie), dan mag de moeder 28 dagen (gerekend van de dag van de bevalling) bij haar kind in het ziekenhuis blijven. Houd er rekening mee dat deze kosten onder uw eigen risico vallen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

Heeft u een Menzis Basis of een Basis Voordelig verzekering en gaat u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten? Dan krijgt u de kosten niet volledig vergoed. U ziet hieronder voor welk percentage u de kosten vergoed krijgt.

Menzis Basis Voordelig Menzis Basis Menzis Basis Vrij
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bekijk de maximale vergoedingen.
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bekijk de maximale vergoedingen.
U krijgt uw zorgkosten vergoed.

Maar als uw zorgverlener onredelijk hoge tarieven rekent, vergeleken met andere zorgverleners in de Nederlandse markt, krijgt u het deel dat onredelijk hoog is niet vergoed.

 

Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Nee, voor verloskundige zorg binnen de Basisverzekering hoeft u geen eigen risico te betalen. Maar niet alle kosten vallen onder verloskundige zorg, ook al zijn ze wel ontstaan door uw zwangerschap of bevalling. Hier betaalt u dan wel eigen risico voor.

De volgende kosten vallen wel onder het eigen risico:

 • bloedonderzoek
 • ambulance om naar het ziekenhuis te komen
 • gynaecologische hulp (verloskundige hulp door de gynaecoloog valt niet onder het eigen risico)
 • geneesmiddelen
 • de kosten voor medisch specialistische zorg die zes weken na de bevalling gemaakt worden. Ook wanneer dit een gevolg is van de zwangerschap/bevalling
 • de kosten van een NIPT-test, bij een medische indicatie of als deze een vervolg is op een combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken.
 • de kosten voor Invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie)
Let op: Een combinatietest valt niet onder het eigen risico.

Bevalt u in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is? Dan krijgt u maximaal € 219 vergoed. Alles daarboven is eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak is € 486,66 voor 2020. 

U betaalt dus een eigen bijdrage. We raden u aan vooraf bij uw ziekenhuis te informeren wat de kosten zijn. Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen is er een vergoeding van de eigen bijdrage voor de verloskamer.

U kunt voor verloskundige zorg terecht bij een verloskundige, een verloskundige praktijk of een huisarts die verloskundig actief is en staat ingeschreven in het 'Register Verloskunde' van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Als uw huisarts of verloskundige laboratoriumonderzoek en functieonderzoek wil laten uitvoeren dan kunt u daarvoor naar een huisartsenlaboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).Voor de bevalling zelf kunt u terecht in een ziekenhuis of een door Menzis erkend kraamhotel of geboortecentrum. 

Alle door Menzis gecontracteerde verloskundigen en geboortecentra vindt u in onze Zorgvinder.

Naar de Zorgvinder

Voor verloskundige zorg door een verloskundige heeft u geen verwijzing nodig.

Gaat u naar een gynaecoloog, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of verloskundige.

Sinds 1 april 2017 is de NIPT-test (niet invasieve prenatale test) ook beschikbaar voor zwangere vrouwen die geen combinatietest hebben gedaan. U betaalt nog wel een eigen bijdrage van € 175,-. Goed om te weten: dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest. Uw verloskundige kan hier meer over vertellen. Lees meer op de site van het rivm

Let op: doet u een NIPT-test als vervolg op de combinatietest waaruit een verhoogd risico is gebleken? Dan wordt de test uit de Basisverzekering vergoed. Er geldt geen eigen betaling van €175,-. U betaalt wel het eigen risico.


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.