Verpleging en verzorging

Wijkverpleging of verzorging thuis

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Heeft u thuis verpleging en verzorging nodig? Dan kunt u rekenen op een vergoeding vanuit uw Basisverzekering. Er zijn wel voorwaarden waaraan u moet voldoen. Op deze pagina leest u wanneer u recht heeft op vergoeding, waar u terecht kunt en hoe u deze zorg regelt.

Wat krijgt u vergoed vanuit de Basisverzekering?

U heeft recht op verpleging en verzorging thuis. Denk hierbij aan een wijkverpleegkundige die u komt wassen of u een injectie geeft. Vaak vergoeden wij deze zorg rechtstreeks aan de organisatie van de wijkverpleegkundige.

U kunt ook de verpleging en verzorging zelf inkopen. In dat geval kunt u Menzis verzoeken om die zorg te vergoeden in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). In beide gevallen is het natuurlijk wel nodig dat u de verzorging en verpleging echt nodig heeft.

Hier leest u meer over het PGB. Wilt u meer weten over vergoedingen via het persoonsgebonden budget (PGB)? Neem dan contact op met het Menzis PGB-team op telefoonnummer 088 222 48 00.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Als u nog geen 18 jaar bent, kunt u eveneens aanspraak maken op verpleging en verzorging thuis. Met ingang van 1 januari 2018 is de financiering van verzorging thuis veranderd. Aan de financiering van de verpleging thuis verandert niets.

Op de website Rijksoverheid.nl leest u waar u terecht kunt voor ondersteuning bij de persoonlijke verzorging thuis.

U heeft geen recht op verpleging en verzorging vanuit de Basisverzekering als u al verzorging krijgt vanuit de Wet langdurige zorg.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie Menzis geen contract heeft gesloten, dan krijgt u geen volledige vergoeding. Hieronder ziet u per Basisverzekering wat u vergoed krijgt.

Menzis Basis Voordelig  Menzis Basis  Menzis Basis Vrij 
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

70% van de rekening wordt vergoed met een max van 70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bekijk de maximale vergoedingen.
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

75% van de rekening wordt vergoed met een max van 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bekijk de maximale vergoedingen.
U krijgt 100% vergoed. Onredelijk hoge rekeningen worden vergoed tot maximaal de in Nederland geldende tarieven.

 

Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Nee, voor verpleging en verzorging geldt geen eigen risico.

U kunt terecht bij elke organisatie op het gebied van wijkverpleging of verpleging en verzorging. Met heel veel van die organisaties heeft Menzis een contract gesloten. In onze Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

Wilt u, voordat u een zorgaanbieder kiest, ervaringen van anderen met deze organisatie lezen? Bezoek dan de website van de betreffende organisatie. Menzis heeft met gecontracteerde zorgaanbieders afgesproken dat zij ervaringen van cliënten op hun website publiceren.

Naar de Zorgvinder

Met een indicatie

U heeft recht op verpleging en verzorging als u een indicatie daarvoor heeft. Een indicatie of zorgbehoeftebepaling wordt vastgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige. Zo’n indicatie moet voldoen aan de normen die de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), daarvoor heeft opgesteld.

Een zorgplan

Bovendien is er een zorgplan nodig. In dat plan staan de aard, omvang en duur van de zorg en het doel dat daarmee bereikt gaat worden. Dit zorgplan moet opgesteld zijn door een HBO-wijkverpleegkundige (niveau 5) en ondertekend zijn door u en de zorgaanbieder.

De zorg moet in alle gevallen doelmatig zijn, dus echt helpen, om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zorg die onnodig is of meer kost dan een andere, gelijkwaardige zorgvorm, wordt niet vergoed.

  • De zorg moet worden uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende met opleidingsniveau 3, in dienst van een thuiszorgorganisatie of werkzaam als ZZP'er (met KiWa keurmerk ZZP’er Zorg).
  • Heeft u verpleegkundige zorg nodig in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan is het nodig dat de verpleegkundige in dienst is van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum), een revalidatie-instelling of een instelling die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie). 

Gaat u naar een niet gecontracteerde aanbieder? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen (nota’s) declareren. U vraagt toestemming aan met het digitale toestemmingsformulier Wijkverpleging. Tip: vul dit formulier samen met de verpleegkundige in.

Vraag toestemming aan

In de Algemene Voorwaarden staat per vergoeding of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. U stuurt samen met uw zorgaanbieder uw aanvraag in. Deze aanvraag moet compleet zijn, bekijk goed wat u allemaal nodig heeft. Menzis beoordeelt uw aanvraag. Op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Denkt u zorg nodig te hebben? Neem dan zelf contact op met een wijkverpleegkundige. Die bepaalt samen met u of u bepaalde zorg nodig heeft.

Heeft u echter verpleging en verzorging nodig in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist, dan moet deze een uitvoeringsverzoek ‘Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie’ aan de zorgaanbieder hebben gedaan. In dat verzoek moeten de omvang, de frequentie en de duur van de verpleegkundige handeling zijn opgenomen.

U wilt nog iets weten of vragen over de vergoeding van verpleging en verzorging? Neem dan contact met ons op, op telefoonnummer 088 222 40 40. 


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.