Welke zorg en vergoedingen zijn er?

Veel diabeteszorg vergoeden we uit de Basisverzekering. Voor sommige behandelingen heeft u een aanvullende verzekering nodig. We geven u een overzicht van de zorg en vergoedingen.

Zorg en vergoedingen

 • Ketenzorg, ziekenhuiszorg en medicijnen

  Uw Basisverzekering vergoedt kosten voor het bezoek aan uw arts, onderzoek in het ziekenhuismaar ook kosten voor ketenzorgKetenzorg betekent dat een groep zorgverleners samenwerkt aan uw klachten, waarbij uw huisarts uw aanspreekpunt blijftTot slot worden ook uw medicijnen en hulpmiddelen zoals test-strips, insuline-pennen of -pompen vergoed vanuit de Basisverzekering. In sommige gevallen geldt voor medicijnen een eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dat betekent dat u een deel zelf betaalt of u krijgt vergoeding uit uw aanvullende verzekering. Voor alle vergoedingen in de Basisverzekering betaalt u wel eerst een eigen risico.

 • Leefstijladvies | Keer Diabetes2 Om

  Keer Diabetes2 Om is een leefstijlbehandeling. Het zet voeding, beweging, ontspanning en slaap in als medicijn. Het resultaat is in de meeste gevallen meer energie en minder medicatie. Na 1 jaar gebruikt 30% van de deelnemers zelfs geen diabetesmedicijnen meer.

 • Dieetadvies

  Bij beide types diabetes speelt goede voeding een belangrijke rol om gezond te blijven. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een vergoeding voor dieetadvies.

 • Insulinepomp en andere hulpmiddelen

  Bij diabetes heeft u soms hulpmiddelen nodig om uw bloedsuikerspiegel te meten of om insuline toe te dienen. Met een verwijzing naar uw arts of specialist worden deze hulpmiddelen vergoed uit de Basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. 

 • Voetzorg

  Als u diabetes heeft, heeft u een grotere kans op voetproblemen. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding uit de Basisverzekering voor voetzorg. Met een verwijzing naar uw arts of specialist kunt u terecht bij een podotherapeut.  

 • Psychologische hulp

  De diagnose diabetes maakt bij iedereen emoties los. Heeft u hulp nodig omdat u zich door uw ziekte angstig, somber of eenzaam voelt? Dan vergoeden wij psychologische hulp uit de Basisverzekering. U betaalt alleen uw eigen risico. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. En er moet in een eerste gesprek een diagnose gesteld worden.

 • Programma Stoppen met roken

  Vindt u het moeilijk om te stoppen met roken? Wij vergoeden één keer per kalenderjaar het gezondheidsprogramma Stoppen met Roken, vanuit de Basisverzekering. Gaat u naar een aanbieder die een contract heeft met Menzis, dan heeft u alleen een verwijzing van uw (huis)arts nodig om de kosten vergoed te krijgen.  

 • Lidmaatschap of cursus via patientenvereniging

  Bent u lid van wilt u lid worden van een patiëntenvereniging? Dan krijgt u vanuit sommige aanvullende verzekeringen een vergoeding voor het lidmaatschap, of een therapie of cursus die via de vereniging georganiseerd wordt. 

 • Extra vergoeding met een collectieve verzekering

  Bent u via uw werkgever collectief verzekerd bij Menzis? Dan is de kans groot dat u via uw aanvullende verzekering extra vergoedingen krijgt. Denk daarbij aan een meer fysiotherapie, diëtetiek of vergoeding van een mindfulness-cursus. Als u recht heeft op deze extra's, vindt u deze op uw polis in Mijn Menzis.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

Bemiddeling bij wachttijden

Kunt u niet op korte termijn terecht bij uw zorgaanbieder? We zoeken voor u uit of het sneller kan. Dat is vaak zo. Door te bemiddelen bij wachttijden wordt u gemiddeld 48 dagen sneller geholpen. Deze service is gratis en benadeelt andere patiënten niet. U leest er meer over op onze pagina over bemiddeling bij wachttijden.