Herstel na een beroerte

Na de behandeling van een beroerte kunt u genezen zijn, maar er kunnen ook klachten blijven bestaan. Sommige problemen gaan zelfs niet meer over. Waar kunt u dan terecht voor hulp?

In het kort

In een revalidatiecentrum of op de revalidatieafdeling van een ziekenhuis of verpleeghuis werkt een revalidatiearts of -verpleegkundige samen met u aan uw herstel. Tot ongeveer een jaar na de beroerte is verbetering mogelijk. Daarna kunt u klachten houden. De revalidatie richt zich dan op het leren omgaan met die klachten.

Ervaringen van anderen

Het kan goed zijn om contact te hebben met mensen die ook een beroerte hebben gehad. U kunt dan ervaringen uitwisselen. Dat lucht vaak op en geeft houvast. Op hersenletsel.nl kunt u in contact komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Vergoedingen

De Basisverzekering vergoedt alle kosten die te maken hebben met uw behandeling: huisartsbezoek, de behandeling in het ziekenhuis en eventuele medicijnen. U betaalt meestal wel eigen risico. Soms heeft u ook recht op andere vergoedingen, bijvoorbeeld voor:

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

Op deze pagina staat algemene informatie. Uw arts kan u meer vertellen over uw persoonlijke situatie.