Vergoeding generalistische basis GGZ

Heeft u geestelijke hulp of coaching nodig van een psycholoog, therapeut of psychiater? Een arts of bepaalt of u deze zorg nodig heeft. Voor welke zorg krijgt u een vergoeding?

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist, SEH-arts

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist, SEH-arts

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 80% van de rekening tot maximaal 80% van gemiddelde gecontracteerde tarieven (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist, SEH-arts

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. (verslavingszorg alleen na voorafgaande toestemming verzekeraar)

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor generalistische basis GGZ : belangrijk om te weten

 • Valt generalistische basis GGZ onder het eigen risico?

  Ja, voor psychische zorg betaalt u eigen risico. Dit wordt berekend per kalenderjaar. Gaat uw behandeling verder in een nieuw jaar, dan betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 • Hoe werkt het als je jonger dan 18 jaar bent?

  Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld.

 • Heb ik een verwijzing of toestemming van Menzis nodig?

  Toestemming

  In de verzekeringsvoorwaarden staat per vergoeding of u eerst toestemming van Menzis nodig heeft. U of uw zorgaanbieder dient uw aanvraag in bij Menzis. Zorg dat deze zo volledig mogelijk is. Menzis beoordeelt uw aanvraag. Daarna krijgt u uw kosten helemaal of voor een deel vergoed.

  Let op: kiest u een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf toestemming nodig voor de vergoeding van niet-gecontracteerde Specialistische GGZ met opname en niet-gecontracteerde verslavingszorg met en zonder opname. Dit geldt ook voor zorgaanbieders in het buitenland. Dit vraagt u aan met het digitale toestemmingsformulier GGZ.

  Verwijzing

  U heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. In de verwijsbrief moet staan welke aandoening u volgens de arts heeft.

 • Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

  U heeft recht op vergoeding van psychische zorg als een huisarts of medisch specialist vindt dat u deze zorg nodig heeft.

  Let op: u krijgt niet voor elke soort behandeling een vergoeding uit de Basisverzekering. Voorkom een teleurstelling. Laat u voordat de behandeling start goed informeren door uw zorgaanbieder. 

  U kunt met uw vragen ook bij onze Klantenservice terecht. Wij kunnen u een aanwijzing geven van de vergoeding, op basis van het vermoeden van uw arts. Pas na een gesprek met de behandelaar wordt een diagnose gesteld. Dan kan met zekerheid worden aangegeven of uw zorg vergoed wordt.

  Wat wordt niet vergoed?

  Niet alles valt onder psychische zorg. Dit wordt onder andere niet vergoed: 

  • intelligentietest
  • hulp bij problemen op het werk
  • hulp bij relatieproblemen
  • hulp bij aanpassingsproblemen
  • psychologisch-diagnostisch onderzoek
  • opvoedkundige behandelingen
  • behandeling door een seksuoloog

  Doorlopende psycho-analysebehandelingen worden niet meer vergoed sinds 2010. Lopende behandelingen mochten worden afgerond, maar de redelijke periode (5 tot 10 jaar) voor deze afronding is voorbij.

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga?

  • Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag.
  • Heeft u Menzis Basis Vrij? Dan krijgt u 100% vergoed.

  Hierbij kijken we naar het gemiddelde op de Nederlandse markt. Rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven vergeleken met andere zorgaanbieders? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. Bekijk de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Of lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

  Maximumbedrag of omzetplafond

  Menzis spreekt met verschillende zorgaanbieders een maximumbedrag af dat zij in een bepaald kalenderjaar mogen declareren. Dit wordt ook wel 'omzetplafond' of 'volumeafspraak' genoemd. Op deze manier werken wij aan de betaalbaarheid van de zorg. Dat is belangrijk voor de hoogte van de premie.

  Let op: Kiest u een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heeft in een aantal situaties vooraf toestemming nodig van Menzis. Dit geldt alleen voor specialistische GGZ met opname en voor ambulante verslavingszorg. Voor alle overige vormen van ongecontracteerde zorg hoeft u geen toestemming te vragen.

  Toestemming vraagt u aan via het digitale toestemmingsformulier GGZ. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen declareren. We adviseren u dit formulier samen met de behandelaar in te vullen.

Toestemming voor gebruik van Spravato

Voor het gebruik van het middel Spravato moet uw zorgaanbieder vanaf 1 januari 2022 namens u toestemming aanvragen. We leggen uit hoe dat werkt.

Dowload het toestemmingsformulier

U kunt het formulier via het contactformulier op de Zorgaanbiederswebsite van Menzis indienen, met daarbij een ondertekende verklaring van de verzekerde.

Waar kan ik terecht?

Voor psychische zorg kunt u naar een:

 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Verpleegkundig specialist (alleen in instellingen)

Psychische klachten behandelen kan vaak helemaal of voor een deel online. Uw behandeling bestaat dan uit opdrachten maken in een beveiligde omgeving, videobellen of beide. Een online behandeling is prettig als u liever thuisblijft of snel met de behandeling wilt beginnen. U volgt de behandeling wanneer u wilt en kunt bijna meteen beginnen. Vraag aan uw behandelaar of een online behandeling bij u en uw klachten past. Een online behandeling wordt net zo vergoed als een niet-online behandeling.

De zorgaanbieder moet een kwaliteitsstatuut hebben, zoals het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld voor kwaliteit en verantwoording. Alle door Menzis gecontracteerde zorgaanbieders hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in de Zorgvinder.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat? Controleer dan vóór de behandeling of deze zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

Naar de Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.